Usuwanie kont z telefonu lub tabletu Galaxy

Użytkownik może w dowolnym momencie odłączyć konto Samsung, Google lub e-mail od swojego urządzenia. Należy pamiętać, że po odłączeniu konta nastąpi utrata dostępu do powiązanych z nim informacji i danych użytkownika. Przed przejściem dalej zapisz dane swojego konta (identyfikator i hasło) w bezpiecznym miejscu, aby móc ich użyć w przyszłości. Aby usunąć swoje konta, wykonaj poniższe kroki.

Zanim wypróbujesz poniższe porady, upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania i aplikacji w swoim urządzeniu. Aby zaktualizować oprogramowanie swojego urządzenia mobilnego, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Wybierz opcję Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Usuwanie konta Samsung

Nawet jeśli usuniesz konto Samsung ze swojego urządzenia, zawsze możesz zalogować i połączyć się ponownie za pomocą swojego identyfikatora i hasła. Usunięcie konta i trwałe skasowanie konta to nie to samo. Zapisz dane swojego konta (identyfikator i hasło) w bezpiecznym miejscu, aby móc ich użyć w przyszłości.

Aby usunąć swoje konto Samsung, wykonaj poniższe kroki.

konta i kopia zapasowa w ustawieniach konta i kopia zapasowa w ustawieniach

Krok 1. Otwórz Ustawienia i wybierz pozycję Konta i kopia zapasowa.

zarządzaj kontami zarządzaj kontami

Krok 2. Dotknij pozycji Zarządzanie kontami i wybierz swoje Konto Samsung.

usuń konto usuń konto

Krok 3. Dotknij przycisku Usuń konto, a następnie w wyskakującym okienku ponownie dotknij przycisku Usuń konto.

wylogowanie galaxy wylogowanie galaxy

Krok 4. Dotknij przycisku Wyloguj i wpisz hasło do swojego konta Samsung.

Uwaga: Konfiguracja menu może się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Usuwanie konta Google

Proces usuwania konta Google jest podobny do procesu usuwania konta Samsung. W tym przypadku również możesz ponownie połączyć swoje urządzenie z kontem Google za pomocą swojego identyfikatora i hasła.

Aby usunąć konto Google, wykonaj poniższe kroki.

konta i kopia zapasowa w ustawieniach konta i kopia zapasowa w ustawieniach

Krok 1. Otwórz Ustawienia i wybierz pozycję Konta i kopia zapasowa.

zarządzaj kontami zarządzaj kontami

Krok 2. Dotknij pozycji Zarządzanie kontami i wybierz swoje Konto Google.

usuń konto usuń konto

Krok 3. Dotknij przycisku Usuń konto i ponownie dotknij przycisku Usuń konto, aby potwierdzić.

Uwaga: Jeśli włączona jest funkcja Google Advanced Protection Program, przed usunięciem konta może pojawić się prośba o weryfikację za pomocą zarejestrowanego klucza bezpieczeństwa (klucza fizycznego USB zawierającego zaszyfrowane informacje na temat konta).

klucz bezpieczeństwa

Usuwanie innych kont

W sposób opisany powyżej można usunąć także inne konta użytkowników połączone z urządzeniem. W zależności od zasad prywatności i bezpieczeństwa poszczególnych kont mogą być wymagane dodatkowe czynności weryfikacyjne, takie jak wpisanie hasła lub weryfikacja adresu e-mail.

Uwaga: Widok na zrzutach ekranu i w menu może się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, tabletem, słuchawki lub smartwatch Samsung możesz wysłać do nas zapytanie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej na temat przesyłania raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię