Co robić, jeżeli Twój telewizor włącza się i wyłącza samoczynnie?

Jeżeli Twój telewizor stale włącza się i wyłącza lub nieustannie uruchamia się ponownie, spróbuj wykonać działania opisane poniżej.

Uwaga: Jeżeli wszystkie opisane poniżej działania zostały przez Ciebie podjęte, a mimo to nadal doświadczasz takich samych problemów, Twój telewizor może mieć wadę sprzętową lub wymaga aktualizacji oprogramowania. Prosimy o kontakt, aby uzyskać dalsze wsparcie. 

Rozłącz urządzenia zewnętrzne

Istnieje możliwość sterowania telewizorem za pomocą innych urządzeń podłączonych do telewizora.

1 Odłącz telewizor od zasilania.
2 Rozłącz połączenia telewizora ze wszystkimi sieciami Wi-Fi.
3 Odłącz wszystkie urządzenia HDMI, włączając w to konsole do gier i komputery.
4 Odczekaj kilka minut, a następnie podłącz telewizor do zasilania.

Uwaga: Pamiętaj, aby podłączać go bezpośrednio do gniazdka, bez korzystania z przedłużaczy.

5 Włącz telewizor i stopniowo podłączaj urządzenia, jedno po drugim.
Sprawdź przystawkę One Connect

Niektóre telewizory są dostarczane z przystawką One Connect, które umożliwia Ci podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole do gier i odtwarzacze DVD do przystawki, a nie bezpośrednio do telewizora. Być może zajdzie potrzeba sprawdzenia połączeń:

1 Upewnij się, że przewód przystawki One Connect jest podłączony do portu One Connect z tyłu telewizora.
2 Upewnij się, że drugi koniec przewodu jest podłączony do przystawki One Connect.
3 Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do przystawki One Connect oraz że drugi koniec jest podłączony do gniazda sieciowego.
4 Sprawdź, czy wszystkie urządzenia zewnętrzne są poprawnie podłączone do przystawki One Connect.
Aktualizuj oprogramowanie

Sprawdź, czy dla twojego telewizora dostępne są aktualizacje oprogramowania. Często obejmują one poprawki błędów, z którymi się borykasz. 


Jeżeli telewizor jest podłączony do Internetu, najprostszym sposobem na aktualizację jest skorzystanie z opcji w menu ustawień. Możesz także jednak zaktualizować oprogramowanie poprzez USB.

Wyłącz ustawienia rozwiązania Eco

Funkcja „Rozwiązanie Eco” wyłączy telewizor po okresie bezczynności. Jeżeli telewizor wyłącza się samoczynnie, możliwe że ustawienie dla tej funkcji zostało zmienione. 

1

Przejdź do menu Ustawienia na telewizorze.

2 Wybierz „Ogólne”.
3 Wybierz „Rozwiązanie Eco”.
4 Wydłuż czas przerwy, zanim telewizor wyłączy się samoczynnie, zmieniając ustawienia w sekcji „Automatyczne wyłączanie”.
Przeprowadź resetowanie ustawień fabrycznych

Resetowanie ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie telewizora do oryginalnej konfiguracji, co oznacza, że zapamiętane kanały, ustawione zegary, timery i inne spersonalizowane ustawienia zostaną utracone. Po zresetowanie konieczne będzie ich przywrócenie. 

1

Przejdź do menu Ustawienia na telewizorze.

2 Wybierz „Wsparcie”.
3 Wybierz „Diagnostyka własna”.
4 Wybierz „Resetuj”.

Dziękujemy za twoją opinię