Co robić, kiedy funkcja Smart View przestaje działać?

Jeżeli funkcja Smart View przestaje działać, istnieje kilka opcji, aby ponownie ją uruchomić. Najpierw upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi oraz że oprogramowanie jest aktualne — zarówno na telewizorze, jak i urządzeniu Galaxy.


Następnie skorzystaj z następujących metod i spróbuj podłączyć swoje urządzenie do telewizora za pomocą funkcji Smart View.

Podłącz ponownie urządzenie Galaxy do telewizora

Uwaga: W przypadku poniższych instrukcji użyj przycisków W lewo, W prawo, W górę lub W dół na pilocie Samsung Smart, aby przejść do menu, po czym naciśnij przycisk Wybierz, aby potwierdzić.

1 Naciśnij przycisk Smart Hub (Home) na pilocie Samsung Smart.
tv-remote-home
2 Użyj przycisków W lewo i W prawo na pilocie Samsung Smart, aby przejść do pozycji „Ustawienia”.
tv-remote-home
3 Wybierz „Ogólne”.
4 Wybierz „Menedżer urządzeń zewnętrznych”.
tv-remote-home
5 Wybierz „Menedżer podłączania urządzeń”.
tv-remote-home
6 Wybierz „Lista urządzeń”.
tv-remote-home
7 Wyczyść listę podłączonych urządzeń.

Wybierz „Edytuj”.

tv-remote-home

Wybierz urządzenia, a następnie wybierz „Usuń”.

tv-remote-home
8 Podłącz ponownie urządzenie mobilne.

Przeciągnij palcem z góry ekranu na urządzeniu mobilnym, aby wyświetlić panel powiadomień, a następnie dotknij „Smart View”.

tv-remote-home
9 Wybierz swój telewizor.
tv-remote-home
10 Na telewizorze wybierz „Zezwól”.
tv-remote-home
Aktywuj Wyświetlacz bezprzewodowy

Żeby uruchomić certyfikację, należy aktywować „Opcje programisty”, wykonując poniższe kroki:

1 W „Ustawienia”, wybierz „Telefon- informacje”.
2 Otwórz sekcję „Informacje o oprogramowaniu”.
3 Dotknij i przytrzymaj „Numer wersji”, powtarzaj czynność do momentu pojawienia się na ekranie informacji „Został włączony tryb programisty”.

Jeżeli tryb programisty będzie już uruchomiony wykonaj poniższe kroki:

1 Przejdź do „Ustawienia” i dotknij „Opcje programisty”.
tv-remote-home
2 Przewin w dół i w sekcji „Sieci”, dotknij suwak, aby aktywować „Wyświetlacz bezprzewodowy”.
tv-remote-home
3 Wróć do ekranu startowego. Spróbuj użyć Smart View, aby połączyć telefon z ekranem telewizora.
4 Po nawiązaniu połączenia możesz dezaktywować „Wyświetlacz bezprzewodowy” i wyłączyć menu „Opcje programisty”.
Pobierz aplikację Smart View

Jeżeli zwyczajowo uruchamiasz funkcję Smart View gestem przeciągnięcia od górnej krawędzi ekranu, ale to nie skutkuje, spróbuj pobrać aplikację Smart View.

1 Przejdź do sklepu Google Play.
2 Pobierz aplikację „Smart View”.
3 Dotknij „Instaluj”.
4 Dotknij „Uruchom”.

Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych czynności Smart View nadal nie umożliwia nawiązania połączenia, pomyśl o innej opcji nawiązana połączenia między urządzeniem mobilnym i ekranem telewizora.

Dziękujemy za twoją opinię