Co to jest pilot wirtualny w TV serii F i jak go można używać?

Pilot wirtualny to pilot wyświetlany na ekranie TV. Aby wyświetlić go na ekranie należy na pilocie Smart Touch nacisnąć przycisk More. Na ekranie zostanie wyświetlony wirtualny pilot zawierający: panel numeryczny, panel sterowania odtwarzaniem i panel szybkiego dostepu. Cyfry i przyciski pilota wybiera się za pomocą tabliczki dotykowej na pilocie Smart Touch. Zmiana paneli z numerycznego na sterowanie odtwarzaniem następuje po przyciśnięciu funkcji przewijania w lewo lub w prawo na tabliczce dotykowej, a także po przeciągnięciu palcem za lewą lub prawą krawędź tabliczki dotykowej.

Dziękujemy za twoją opinię