Czy model TV UE32J5600 obsługuje funkcje Screen Mirroring?

TV UE32J5600 obsługuje funkcje Screen Mirroring. W celu skorzystania z tej opcji konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego (smartfon, tablet), który również obsługuje tę funkcję. 
Aby połączyć TV z urządzeniem mobilnym wystarczy połączyć odbiornik TV z siecią domową, tą samą z którą zostało połączone urządzenie mobilne (możliwe jest też skorzystanie z funkcji Wi-Fi Direct jeśli smartfon, tablet posiada funkcje Wi-Fi Direct). 
W celu włączenia opcji Screen Mirroring należy wybrać na pilocie TV przycisk „Source” i zaznaczyć z wyświetlonych źródeł opcję  „Screen Mirroring”. Następnie, urządzenie mobilne wyszukuje TV i po wyszukaniu następuje połączenie. Na ekranie TV widoczny jest ekran urządzenia mobilnego.

 

Dziękujemy za twoją opinię