Gdy telewizor nie może nawiązać połączenia z Internetem - Telewizory Samsung

Transkrypcja

Gdy telewizor nie może nawiązać połączenia z Internetem. Jeśli twój telewizor nie może połączyć się z Internetem, sprawdź sieć oraz stan rutera. Jeśli twój telewizor nie może połączyć się z Internetem, sprawdź sieć oraz stan rutera. Na pilocie, naciśnij przycisk „MENU” lub „Smart Hub” i otwórz „Ustawienia” używając klawiszy panelu kierunkowego. Na pilocie, naciśnij przycisk „MENU” lub „Smart Hub” i otwórz „Ustawienia” używając klawiszy panelu kierunkowego. Wybierz Ustawienia > Ogólne >Sieć > Stan Sieci , aby sprawdzić stan sieci. Wybierz „Ustawienia”, „Ogólne”, „Sieć”, a następnie „Stan Sieci”, aby sprawdzić stan sieci. Jeśli sieć nie jest połączona, może zajść potrzeba jej zresetowania. Jeśli sieć nie jest połączona, może zajść potrzeba jej zresetowania. Upewnij się, że twój ruter działa właściwie. Sprawdź znajdujące się na nim wskaźniki LED, świadczące o jego prawidłowej pracy. Upewnij się, że twój ruter działa właściwie. Sprawdź znajdujące się na nim wskaźniki LED, świadczące o jego prawidłowej pracy. Jeśli korzystasz z rutera bezprzewodowego, sprawdź jego lokalizację. Jeżeli znajduje się on za daleko od telewizora, musisz go przybliżyć. Jeśli korzystasz z rutera bezprzewodowego, sprawdź jego lokalizację. Jeżeli znajduje się on za daleko od telewizora, musisz go przybliżyć. Spróbuj zresetować ruter, poprzez odłączenie i powtórne podłączenie przewodu zasilającego. Ponowne nawiązanie połączenia internetowego może zostać przywrócone po jednej lub dwóch minutach, od momentu jego zresetowania. Spróbuj zresetować ruter, poprzez odłączenie i ponowne podłączenie przewodu zasilającego. Ponowne nawiązanie połączenia internetowego, może zostać przywrócone po jednej lub dwóch minutach od momentu jego zresetowania. Jeśli problem nie został rozwiązany, wybierz Ustawienia > Ogólne >Sieć > Stan Sieci> Ustawienia IP , aby zmienić serwer DNS. Po przeprowadzeniu testu, zamknij go i wybierz Ustawienia IP. Jeśli problem nie został rozwiązany, wybierz „Ustawienia”, „Ogólne”, „Sieć”, „Stan Sieci”, a następnie „Ustawienia IP” , aby zmienić serwer DNS. Po przeprowadzeniu testu, zamknij go i wybierz „Ustawienia IP”. Otwórz Ustawienia DNS>Ustaw ręcznie. Otwórz „Ustawienia DNS” oraz „Ustaw ręcznie”. Wybierz Serwer DNS, wpisz 8.8.8.8., a następnie naciśnij OK. Wybierz „Serwer DNS”, wpisz 8.8.8.8, a następnie naciśnij „OK”. W przypadku gdy problem nie został rozwiązany, konieczne może okazać się wykonanie aktualizacji oprogramowania lub resetu fabrycznego. W przypadku gdy problem nie został rozwiązany, konieczne może okazać się wykonanie aktualizacji oprogramowania lub resetu fabrycznego.

Dziękujemy za twoją opinię