Jakie są warunki prawidłowego działania funkcji Timeshift?

Aby funkcja Timeshift działała prawidłowo muszą być spełnione określone warunki:

 

Należy przeprowadzić test wydajnośći urządzenia.  W tym celu należy taki test zainicjować np. z menu Smart Hub > Warto Obejrzeć lub Moje pliki > Nagrane prog. TV.

 

Łączna ilość miejsca do nagranie zależy od poj. dysku twardego i jakości nagrania.

 

Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB (zalecane minimum 2GB) wolnego miejsca na dysku o prędkości 5400 obr/min. Jednorazowo można nagrywać program niedłużej niż 90 min.

 

Funkcja Timeshift ma zastosowanie tylko do kanałów cyfrowych. Przełączenie TV w czasie działania funkcji Timeshift na kanał analogowy powoduje przerwanie działania tej funkcji. Po ponownym przełączeniu na kanał cyfrowy, funkcja wznawia swoje działanie.

 

Funkcja Timeshift nie jest dostepna dla zablokowanych programów.

 

Nagrane przez TV programy mogą być odtworzone tylko w tym TV na którym zostały nagrane. Z racji ochrony praw autorskich nie mogą być odtworzone na innych TV ani urządzeniach typu PC lub tablet. Nie mogą być również odtworzone na odbiornikach telewizyjnych, jeżeli materiały zostały nagrane po wymianie toru wizyjnego.

Dziękujemy za twoją opinię