แบรนด์

การเดินทางของ Galaxy
สู่โลกที่ยั่งยืนกว่าเดิม

บรรจุภัณฑ์ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม, วัสดุรีไซเคิล และอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อไปนี้คือวิธีที่Samsung จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ภายในปี 2025

ผู้คนและชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นต่างสามารถสัมผัสได้ถึงผลกระทบอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเห็นได้ชัดว่าทรัพยากรธรรมชาติของโลกนั้นจะหมดไปสักวันแน่นอนหากเราไม่ เปลี่ยนวิธีการใช้วัสดุและทรัพยากรต่าง ๆ

ทุกคนนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราอุทิศตนเพื่อสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนพร้อมสร้างโลกที่เปิดกว้างและดีกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงงานของเราในการส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปด้วยกัน

ในส่วนของเรา เราได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อโลกใบนี้ทั่วทั้งธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Galaxy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนใหม่ของเรา เราได้ สร้างนิยามใหม่ให้โลกที่ดีกว่าเดิม ในทุก ๆ สิ่งที่เราทำ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม, การบริโภค และการรีไซเคิล

วิธีที่เราจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าเดิมภายในปี 2025

การเดินทางนี้เริ่มต้นด้วยพันธสัญญาสี่ข้อที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเราให้เหลือน้อยที่สุดภายในปี 2025 ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด

ใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ทั้งหมด

เราช่วยสร้างเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากยิ่งขึ้นที่ซึ่งสามารถนำวัสดุต่าง ๆ ไปรีไซเคิลและนำมาใช้ใหม่ได้แทนที่จะทิ้งไปเฉย ๆ ตัวอย่างเช่น เรามอบตัวเลือกที่ยั่งยืนกว่าเดิมสำหรับทุกคนด้วยการทุ่มเทผลิตวัสดุที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อันเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา

ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของอุปกรณ์เคลื่อนที่

Samsung มุ่งมั่นที่จะใช้โซลูชันที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงลด, ขจัด และแทนที่ทรัพยากรกับวัสดุที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ ที่เคยใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ เรากำลังเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในบรรจุภัณฑ์ และกำลังก้าวสู่เส้นทางที่ถูกต้องในการหันไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนกว่าเดิมที่ปราศจากวัสดุอันตรายที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ลดการใช้พลังงานสแตนด์บายในที่ชาร์จสมาร์ทโฟนทุกชิ้น

เราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งในการลดการใช้พลังงานโดยรวมและในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา การใช้พลังงานสแตนด์บายซึ่งเกิดขึ้นในตอนที่คุณเสียบปลั๊กที่ชาร์จทิ้งไว้ขณะที่ชาร์จไฟเต็มแล้วหรือถอดอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกนั้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน เราได้ลดการใช้พลังงานสแตนด์บายในที่ชาร์จสมาร์ทโฟนทั้งหมด¹ ให้เหลือ 0.02 วัตต์ และเราจะทำให้ตัวเลขนั้นต่ำกว่า 0.005 วัตต์ ภายในปี 2025 ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้ตัวเลขดังกล่าวกลายเป็นศูนย์ การดำเนินการนี้หมายความว่าเราจะทำให้ผู้ใช้ประหยัดไฟได้แบบไม่รู้ตัว ที่ช่วยให้พวกเขาลดการปลดปล่อยคาร์บอนลงได้ในขณะที่นอนหลับอยู่

การบรรลุเป้าหมายด้านการทำให้ขยะฝังกลบเป็นศูนย์และลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

เราอุทิศตนเพื่อขจัดขยะฝังกลบและลดขยะที่เกิดสถานที่ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ของเราให้เหลือน้อยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น เรายังเดินหน้าเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกด้วยการปรับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม, การพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น การอัพไซเคิล Galaxy, Certified Re-Newed และ การนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ ด้วยความพยายามทั้งหมดเหล่านี้ Samsung กำลังนำวัสดุและทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ แทนที่จะทิ้งพวกมันไปเฉย ๆ

การทำตามพันธสัญญาของเรา

Galaxy สำหรับโลก (Galaxy for the Planet) ที่ขับเคลื่อนด้วยขนาดองค์กรของเรา, นวัตกรรม และจิตวิญญาณด้านความร่วมมือที่เปิดกว้างนั้นได้นิยามวิธีการที่ Samsung จะดำเนินการด้านสภาพอากาศที่ชัดเจนทั่วทั้งธุรกิจของเรา เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อผนึกกำลังกับผู้ใช้, พันธมิตร และเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมของเราเพื่อเร่งรัดและยกระดับความพยายามต่าง ๆ ในระดับโลก และเราจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อพัฒนาวิธีการที่เราจะใช้ในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต

มอบชีวิตใหม่ให้ Galaxy ของคุณ

เมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ที่มีสิทธิ์ เราจะ รีไซเคิลหรือนำโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณไปใช้ในรูปแบบอื่น
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

¹อิงตามที่ชาร์จสมาร์ทโฟน Galaxy แบบ 15, 25 และ 45 วัตต์

อ่านเรื่องราวเหล่านี้ในครั้งต่อไป