เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

[How To] วิธีการโอนถ่ายข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่

Smart Switch แอปพลิเคชั่นให้การโอนถ่ายข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้รวดเร็วมากขึ้น ที่ให้คุณสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ตั้งแต่รายชื่อติดต่อ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ Android, Window mobile, iOS ก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลมายัง Samsung Galaxy S9 ได้ง่ายๆ ส่วนวิธีการโอนถ่ายข้อมูลจะเป็นยังไงมาดูกัน

2 วิธีการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Smart Switch

วิธีที่ 1

โอนถ่ายจาก Samsung Galaxy ไปยัง Samsung Galaxy S9
- แตะที่ปุ่ม Smart Switch บนหน้าต่างด้านหน้าเพื่อเริ่มการใช้งาน

- หลังจากแตะที่ปุ่ม Smart Switch แล้วจะมีตัวเลือกให้เลือกโอนถ่ายข้อมูล 3 แบบ

- เมื่อคุณแตะปุ่ม การโอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB Cable หน้าต่างวิธีการโอนถ่ายข้อมูลจะแสดงผลขึ้นมาพร้อมให้คุณ เสียบสาย USB Cable เข้าโทรศัพท์เครื่องเก่าเพื่อเตรียมขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูลไปยังเครื่องใหม่

- หลังจากเสียบสาย USB Cable เข้าทั้งสองเครื่องแล้ว จะมีให้เลือกระหว่าง Send หรือ Receive

- เลือกข้อมูลที่ต้องการโอนถ่ายข้อมูลมายัง Samsung Galaxy S9

- รอจนกว่าการโอนถ่ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นกดปิดแอพ (Close App)

วิธีที่ 2

การโอนถ่ายข้อมูลจาก IOS มายัง Samsung Galaxy S9
- แตะที่ปุ่ม Smart Switch เพื่อเลือกรูปแบบการโอนถ่ายข้อมูล

- เสียบสายโทรศัพท์เครื่องเก่าเพื่อเตรียมขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูลมายังโทรศัพท์เครื่องใหม่

- กดเชื่อถือ (Trust) บนโทรศัพท์เครื่องเก่าเพื่อเริ่มขั้นตอนต่อไป

- เลือกข้อมูลที่ต้องการโอนถ่ายข้อมูลมายัง Samsung galaxy S9 และกดนำเข้า (Transfer) เพื่อเริ่มต้นการโอนถ่ายข้อมูลที่ถูกเลือก

- รอให้เครื่องดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

(1) หากคุณไม่มีขั้วต่อ USB ให้เปิด Smart Switch Mobile ใน “การตั้งค่า” บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ หรือดาวน์โหลด Smart Switch สำหรับ PC/Mac สำหรับการโอนย้ายข้อมูลแบบใช้สาย อุปกรณ์จะต้องเป็นอุปกรณ์ Galaxy ที่ใช้ Android™ 4.3 ขึ้นไป, iOS 5 ขึ้นไป, ระบบปฏิบัติการ BlackBerry® 7 หรือ 10 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการ Window Mobile 8.1 หรือ 10 ขึ้นไป อุปกรณ์อื่นๆ ไม่รองรับการโอนย้ายข้อมูลแบบใช้สาย และต้องใช้ตัวเลือกการโอนย้ายข้อมูลแบบไร้สายของ Smart Switch หรือดาวน์โหลดโปรแกรม Smart Switch สำหรับ PC หากคุณไม่มีสาย USB จากโทรศัพท์เครื่องเก่าหรือขั้วต่อ USB สำหรับการโอนย้ายข้อมูลแบบใช้สายมายัง Samsung Galaxy S9 คุณสามารถใช้ตัวเลือกแบบไร้สายได้
(2) ประเภทข้อมูลที่สามารถโอนย้ายได้และเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งโอนย้ายมาจากระบบที่ไม่ใช่ Android OS มายัง Galaxy อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ Samsung
(3) ในกรณีที่มีการโอนย้ายข้อมูลจาก iCloud หรือระบบคลาวด์อื่นๆ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล
(4) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนในการส่งข้อความเมื่อโอนย้ายจาก iOS โปรดเปลี่ยนการตั้งค่า iMessage ของคุณ

อ่านเรื่องราวเหล่านี้ในครั้งต่อไป