เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy Note 9 ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ (รวมผู้ให้บริการเครือข่าย) และชำระค่าสินค้า Samsung Galaxy Note 9 ด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมใช้สิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายค่าผ่อนสินค้าให้ฟรี 2 เดือน โดยให้ credit เงินคืนผ่านบัตรที่ท่านใช้ชำระ โดยระยะเวลาเข้าร่วมโปรโมชั่นของธนาคารของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมีดังนี้
  • สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการของธนาคารกสิกรไทย กรุงไทย ซิตี้แบงค์ และกรุงเทพฯ สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
  • สำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการของธนาคารกรุงศรีฯ สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy Note 9 ราคา 33,900 บาท เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจ่ายค่าผ่อนสินค้าให้ฟรี 2 เดือน โดยการให้ credit เงินคืนในบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระค่าสินค้า โดยเงื่อนไขและระยะเวลาในการคืนเงิน รวมถึงประเภทบัตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรของท่าน
 • ระยะเวลาในการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรของท่าน
 • จำกัด 2 สิทธิต่อ 1 บัตรเครดิตตลอดรายการ
 • โปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน ของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของบริษัทฯ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ 02-689-3232
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ การผ่อนชำระและการให้ credit เงินคืนสำหรับค่าผ่อน 2 เดือน กรุณาติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าโดยตรง

เครื่องที่จะรับ Trade In มี 3 เกรดต่อไปนี้

 • ลักษณะเครื่องเกรด A คือ เครื่องจะต้องมีความสมบูรณ์
  หรือมีความสมบูรณ์เกือบ 100% ได้แก่ ตัวเครื่องไม่มีรอย
  หรือถ้าหากมีรอยขีดข่วนจะต้องมีรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  รอยที่มีดังกล่าว จะต้องไม่มีรอยลึกหรือกินเนื้อของตัวเครื่อง
 • ลักษณะเครื่องเกรด B คือ เครื่องที่มีรอยขีดข่วนค่อนข้างมาก
  โดยรอยที่ว่านั้นจะมีปานกลาง – มากพอสมควร แต่ตัวเครื่องต้อง
  ไม่ผุกร่อน หรือเป็นรอยที่รุนแรงจนตัวเครื่องเสียรูปทรง

  ได้แก่ ตัวเครื่องงอ มีชิ้นส่วนหลุดหาย ซึ่งอาจจะทำให้ส่วนนั้น
  ใช้งานไม่ได้
 • ลักษณะเครื่องเกรด C คือ หน้าจอแตกหรือหน้าจอเบิร์น
  ในส่วนของหน้าจอที่แตกหรือเบิร์นนั้น จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ
  สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องได้
 • ตรวจสอบราคาเครื่องเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือหรือ
  แท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อ
  ที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด
  เพื่อใช้เป็นส่วนลด
  ในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ เฉพาะ Samsung
  Galaxy รุ่นไหนก็ได้ที่ Samsung Brand Shop ที่ร่วมรายการ
  ระหว่างวันที่ 10 - 31 มกราคม 2562
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ หากซื้อเครื่องใหม่
  Samsung Galaxy Note9 จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาท
  // ไม่ร่วมรายการกับโปรโมชั่น 0% ซัมซุงผ่อนให้ 2 เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่
  1 เครื่องเท่านั้น
 • เครื่องที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือ
  แท็บเล็ตรุ่นใดก็ได้ 1เครื่องเท่านั้นโดยต้องซื้อเครื่องใหม่กับร้านค้าที่มี
  การขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วและต้องเป็น
  วันเดียวกับ
  ที่ขายเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด
  ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อ
  โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตใช้แล้ว แต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วซึ่ง
  เกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ไม่สามารถแลก
  หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
  หน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
  จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สามารถตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่ Call Center 090-601-8877
  ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น. และ
  http://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  Call Center เบอร์ 0-2689-3232

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy Note9

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก