Galaxy S9 และ S9+ ถ่ายภาพสวยทั้งกลางวันและกลางคืน

กล้องที่พัฒนาไปกว่าเดิม Galaxy S9 และ S9+ นำเสนอกล้องโทรศัพท์ Dual Aperture ปฏิวัติวงการที่สามารถปรับตามแสงได้เหมือนสายตาของมนุษย์