เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy S9+ ความจุ 64GB
  ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  จาก Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการรวมถึง
  เว็บไซต์ samsung.com เท่านั้น (ไม่รวมผู้ให้บริการเครือข่ายและ
  ช่องทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
  และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift จึงมีสิทธิ์รับฟรี
  หูฟัง Galaxy Buds สีดำ มูลค่า 4,990 บาท

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy S9+ ความจุ 128GB
  ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  จาก Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการรวมถึง

  เว็บไซต์ samsung.com เท่านั้น (ไม่รวมผู้ให้บริการเครือข่ายและ
  ช่องทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
  และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift จึงมีสิทธิ์รับฟรี
  Galaxy Watch Active สี Silver มูลค่า 7,490 บาท
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับของสมนาคุณผ่านแอปพลิเคชั่น
  Galaxy Gift บนเครื่อง Samsung Galaxy S9+ ที่ท่านได้ซื้อภายในระยะเวลาข้างต้นในเมนู “ดีลเฉพาะคุณ” ภายใน

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
  โดยระบุข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงเบอร์โทรและ
  ที่อยู่ในการจัดส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณไปให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียน
  ผ่านแอปพลิเคชั่น
  Galaxy Gift ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift อย่างถูกต้อง

 • หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift
  ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

 • ในกรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อทำการจัดส่งของสมนาคุณ
  ได้หลังจากติดต่อเกิน 5 ครั้ง ภายใน 30 วันทำการหลังจากที่ลูกค้า
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift
  จะถือว่าลูกค้า
  สละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณทันที
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือขอคืนสินค้า บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้หรือเรียกคืนของสมนาคุณหรือ
  เรียกค่าเสียหายในมูลค่าเท่ากับของสมนาคุณในกรณีที่ได้มีการ
  เปิดใช้งาน
  ของสมนาคุณแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชน
 • จำกัดสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณ 2 ชิ้นต่อ 1 ที่อยู่การจัดส่ง
 • สิทธิ์ในการรับของสมนาคุณไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยน
  เป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือมีการกรอกรายละเอียด
  ที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์
  ในการได้รับของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
  ให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ
  เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนสิทธิ์บน Galaxy Gift
  หรือไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ติดต่อ Buzzebee Call Center
  ที่เบอร์ 02-645-1212 วันจันทร์ – อาทิตย์
  เวลา 09.00-17.30 น.
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี
  1800-29-3232
  (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy S9 l S9+

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก