เครื่องที่จะรับ Trade In มี 3 เกรดต่อไปนี้

 • ลักษณะเครื่องเกรด A คือ เครื่องจะต้องมีความสมบูรณ์
  หรือมีความสมบูรณ์เกือบ 100% ได้แก่ ตัวเครื่องไม่มีรอย
  หรือถ้าหากมีรอยขีดข่วนจะต้องมีรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  รอยที่มีดังกล่าว จะต้องไม่มีรอยลึกหรือกินเนื้อของตัวเครื่อง
 • ลักษณะเครื่องเกรด B คือ เครื่องที่มีรอยขีดข่วนค่อนข้างมาก
  โดยรอยที่ว่านั้นจะมีปานกลาง – มากพอสมควร แต่ตัวเครื่องต้อง
  ไม่ผุกร่อน หรือเป็นรอยที่รุนแรงจนตัวเครื่องเสียรูปทรง

  ได้แก่ ตัวเครื่องงอ มีชิ้นส่วนหลุดหาย ซึ่งอาจจะทำให้ส่วนนั้น
  ใช้งานไม่ได้
 • ลักษณะเครื่องเกรด C คือ หน้าจอแตกหรือหน้าจอเบิร์น
  ในส่วนของหน้าจอที่แตกหรือเบิร์นนั้น จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ
  สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องได้
 • ตรวจสอบราคาเครื่องเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลด 4,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จาก Samsung Brand Shop
  และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ยกเว้นช่องทางผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน
 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy S9 | S9+ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากผู้จัดจำหน่ายของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ที่ Samsung Brand Shop
  และร้านค้าที่ร่วมรายการ (รวมผู้ให้บริการเครือข่าย) และชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมใช้สิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายค่าผ่อนสินค้าให้ฟรี 2 เดือน โดยให้ credit
  เงินคืนผ่านบัตรที่ท่านใช้ชำระ
 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy S9 ในราคา 27,900 บาท Samsung Galaxy S9+ (64GB) ในราคา 31,900 บาท หรือ Samsung Galaxy S9+ (128GB) ในราคา 33,900 บาท
  (มีจำหน่ายเฉพาะที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ) หรือ Samsung Galaxy S9+ (256GB) ในราคา 37,900 บาท (มีจำหน่ายเฉพาะที่ผู้ให้บริการเครือข่าย) เท่านั้น
 • พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy S9 | S9+ ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ไม่รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย) สามารถรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง
  4,000 บาทตามโปรโมชั่นส่วนลดของบริษัทฯ ได้ โดยราคาสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน จะเป็นราคาสินค้าหลังจากหักส่วนลด 4,000 บาทแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจ่ายค่าผ่อนสินค้าให้ฟรี 2 เดือน โดยการให้ credit เงินคืนในบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระค่าสินค้า โดยเงื่อนไขและระยะเวลาในการคืนเงิน รวมถึงประเภทบัตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามเงื่อนไข
  ที่แต่ละธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรของท่าน
 • ระยะเวลาในการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรของท่าน
 • จำกัดสิทธิในการใช้ผ่อนสินค้า 0% 10 เดือน ของสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S series 2 สิทธิต่อ 1 บัตรเครดิตตลอดรายการ
 • โปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน ของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่โปรโมชั่นตามที่ระบุข้างต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ 02-689-3232
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ การผ่อนชำระและการให้ credit เงินคืนสำหรับค่าผ่อน 2 เดือน฀กรุณาติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าโดยตรง
เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือหรือ
  แท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อ
  ที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด
  เพื่อใช้เป็นส่วนลด
  ในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung Galaxy เครื่อง
  ใหม่รุ่นไหนก็ได้ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ
  ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่และซื้อเครื่องใหม่
  Samsung Galaxy S9/S9+ 64GB จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
  • 1. กรณีเครื่องเก่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ รับซื้อกำหนด
   ท่านจะได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่เท่ากับมูลค่าเครื่องเก่า
   และส่วนลดเพิ่มอีก 3,000 บาท หรือ
  • 2. กรณีเครื่องเก่าไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ รับซื้อ ท่าน
   สามารถนำเครื่องเก่าดังกล่าวมาเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ได้
   โดยมูลค่าเครื่องเก่ามีค่าเป็นส่วนลดจำนวน 3,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่และซื้อเครื่องใหม่
  Samsung Galaxy S9+ 128GB จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
  • 1. กรณีเครื่องเก่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ รับซื้อกำหนด
   ท่านจะได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่เท่ากับมูลค่าเครื่องเก่า
   และส่วนลดเพิ่มอีก 5,000 บาท หรือ
  • 2. กรณีเครื่องเก่าไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ รับซื้อ ท่าน
   สามารถนำเครื่องเก่าดังกล่าวมาเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ได้
   โดยมูลค่าเครื่องเก่ามีค่าเป็นส่วนลดจำนวน 5,000 บาท
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1
  เครื่องเท่านั้น
 • เครื่องที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือ
  Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้ 1 เครื่องเท่านั้น โดยต้องซื้อเครื่อง
  ใหม่กับร้านค้าที่มีการขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว และต้องเป็น
  วัน
  เดียวกับที่ขายเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อ
  กำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วน
  ในการรับซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้แล้ว แต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคา
  ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
  แปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและ
  ตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สามารถตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่ Call Center, Samsung Brand
  Shop และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ขอสงวนสิทธิ์รับส่วนลด 4,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จาก Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ยกเว้นช่องทางผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ส่วนลดไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 02-689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน

 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy S9 | S9+ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากผู้จัดจำหน่ายของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ (รวมผู้ให้บริการเครือข่าย) และชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมใช้สิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายค่าผ่อนสินค้าให้ฟรี 2 เดือน โดยให้ credit เงินคืนผ่านบัตรที่ท่านใช้ชำระ
 • เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy S9 ในราคา 27,900 บาท Samsung Galaxy S9+ (64GB) ในราคา 31,900 บาท หรือ Samsung Galaxy S9+ (128GB) ในราคา 33,900 บาท (มีจำหน่ายเฉพาะที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ) หรือ Samsung Galaxy S9+ (256GB) ในราคา 37,900 บาท (มีจำหน่ายเฉพาะที่ผู้ให้บริการเครือข่าย) เท่านั้น
 • พิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้า Samsung Galaxy S9 | S9+ ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ไม่รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย) สามารถรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง 4,000 บาทตามโปรโมชั่นส่วนลดของบริษัทฯ ได้ โดยราคาสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน จะเป็นราคาสินค้าหลังจากหักส่วนลด 4,000 บาทแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะจ่ายค่าผ่อนสินค้าให้ฟรี 2 เดือน โดยการให้ credit เงินคืนในบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระค่าสินค้า โดยเงื่อนไขและระยะเวลาในการคืนเงิน รวมถึงประเภทบัตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรของท่าน
 • ระยะเวลาในการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรของท่าน
 • จำกัดสิทธิในการใช้ผ่อนสินค้า 0% 10 เดือน ของสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S series 2 สิทธิต่อ 1 บัตรเครดิตตลอดรายการ
 • โปรโมชั่น 0% 10 เดือน จ่ายค่าผ่อนให้ฟรี 2 เดือน ของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่โปรโมชั่นตามที่ระบุข้างต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ 02-689-3232
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ การผ่อนชำระและการให้ credit เงินคืนสำหรับค่าผ่อน 2 เดือน
  กรุณาติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าโดยตรง

เครื่องที่จะรับ Trade In มี 3 เกรดต่อไปนี้

 • ลักษณะเครื่องเกรด A คือ เครื่องจะต้องมีความสมบูรณ์
  หรือมีความสมบูรณ์เกือบ 100% ได้แก่ ตัวเครื่องไม่มีรอย
  หรือถ้าหากมีรอยขีดข่วนจะต้องมีรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  รอยที่มีดังกล่าว จะต้องไม่มีรอยลึกหรือกินเนื้อของตัวเครื่อง
 • ลักษณะเครื่องเกรด B คือ เครื่องที่มีรอยขีดข่วนค่อนข้างมาก
  โดยรอยที่ว่านั้นจะมีปานกลาง – มากพอสมควร แต่ตัวเครื่องต้อง
  ไม่ผุกร่อน หรือเป็นรอยที่รุนแรงจนตัวเครื่องเสียรูปทรง

  ได้แก่ ตัวเครื่องงอ มีชิ้นส่วนหลุดหาย ซึ่งอาจจะทำให้ส่วนนั้น
  ใช้งานไม่ได้
 • ลักษณะเครื่องเกรด C คือ หน้าจอแตกหรือหน้าจอเบิร์น
  ในส่วนของหน้าจอที่แตกหรือเบิร์นนั้น จะต้องสามารถใช้งานได้ปกติ
  สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องได้
 • ตรวจสอบราคาเครื่องเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือหรือ
  แท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ ให้กับบริษัทรับซื้อ
  ที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด
  เพื่อใช้เป็นส่วนลด
  ในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung Galaxy เครื่อง
  ใหม่รุ่นไหนก็ได้ที่ Samsung Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการ
  ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่และซื้อเครื่องใหม่
  Samsung Galaxy S9/S9+ 64GB จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
  • 1. กรณีเครื่องเก่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ รับซื้อกำหนด
   ท่านจะได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่เท่ากับมูลค่าเครื่องเก่า
   และส่วนลดเพิ่มอีก 3,000 บาท หรือ
  • 2. กรณีเครื่องเก่าไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ รับซื้อ ท่าน
   สามารถนำเครื่องเก่าดังกล่าวมาเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ได้
   โดยมูลค่าเครื่องเก่ามีค่าเป็นส่วนลดจำนวน 3,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่และซื้อเครื่องใหม่
  Samsung Galaxy S9+ 128GB จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
  • 1. กรณีเครื่องเก่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ รับซื้อกำหนด
   ท่านจะได้รับส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่เท่ากับมูลค่าเครื่องเก่า
   และส่วนลดเพิ่มอีก 5,000 บาท หรือ
  • 2. กรณีเครื่องเก่าไม่อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทฯ รับซื้อ ท่าน
   สามารถนำเครื่องเก่าดังกล่าวมาเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่ได้
   โดยมูลค่าเครื่องเก่ามีค่าเป็นส่วนลดจำนวน 5,000 บาท
 • จำกัดสิทธิ์ในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1
  เครื่องเท่านั้น
 • เครื่องที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือ
  Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้ 1 เครื่องเท่านั้น โดยต้องซื้อเครื่อง
  ใหม่กับร้านค้าที่มีการขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว และต้องเป็น
  วัน
  เดียวกับที่ขายเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อ
  กำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วน
  ในการรับซื้อเครื่องโทรศัพท์ใช้แล้ว แต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคา
  ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
  แปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและ
  ตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สามารถตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่ Call Center, Samsung Brand
  Shop และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.

GALAXY BUTLER

บริการระดับพรีเมี่ยม พิเศษสำหรับ

Galaxy S9 l S9+

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก