[เครื่องซักผ้า] วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อตัวเครื่องไม่ปล่อยน้ำทิ้ง หรือ Error Code 5E,5c เบื้องต้นด้วยตัวเอง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

1. ตรวจสอบตัวกรองสิ่งสกปรก,เปิดฝาปิดตัวกรองสิ่งสกปรกด้วยเหรียญหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะแบน, ก่อนที่จะเปิดตัวตัวกรอง,ให้ปล่อยน้ำออกจากท่อน้ำทิ้งฉุกเฉินก่อน

4

2. หมุนตัวกรองเศษสิ่งสกปรกออกด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและทำความสะอาด, หลังจากนั้นใส่ฟิวเตอร์กลับด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

5

3. ถ้าท่อน้ำทิ้งถูกต่อเข้ากลับซิ้งทิ้งน้ำ เช่น ซิ้งล้างจานหรืออ่างล้างหน้า ตรวจสอบซิ้งไม่ให้มีการอุดตันหรือถูกปิดไว้(ให้ทำการถอดแล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง) 

21

4. ตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง ให้เช็คไม่ให้มีการหักงอ

6

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ