[Samsung Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการถอดซิมการ์ด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

 
Q : ขั้นตอนการถอดซิมการ์ด

A
: สามารถนำซิมการ์ดออกจาก Galaxy J7 prime ได้ดังนี้

1 สอดสลักเข้าไปในรูที่ถาดซิมการ์ด เพื่อเปิด
2 ค่อยๆดึงถาดซิมออกมาด้วยความระมัดระวัง
3 นำ SIM การ์ดออก
[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการถอดซิมการ์ด
4 ใส่ถาดซิมการ์ดกลับเข้าในอุปกรณ์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ