[Galaxy J7 prime] ขั้นตอนการตั้งค่าการอนุญาตแอพ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : ขั้นตอนการตั้งค่าการอนุญาตแอพ

A : หากต้องการดูการตั้งค่าการอนุญาตแอพของคุณ สามารถทำได้โดย

1 ในหน้าจอแอพ แตะ "การตั้งค่า"
2 แตะ "แอพลิเคชั่น"
3 แตะ "การจัดการแอพพลิเคชั่น"
4 เลือกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการตั้งค่า แล้วแตะ "การอนุญาต" คุณสามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ