[Galaxy Note 5] ช่องใส่ SD Card ของ Note 5 อยู่ตรงไหน?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q : ช่องใส่ SD Card ของ Galaxy Note 5 อยู่ตำแหน่งใด
 
A : เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบของ Galaxy Note 5 ที่จะไม่สามารถเพิ่ม SD Card ภายนอกได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีช่องใส่ SD Card สำหรับ Galaxy Note 5
 
    อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของการออกแบบและแนวคิดของ Galaxy Note 5 มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ : ROM* หน่วยความจำภายในอุปกรณ์มีความจุ 32GB , 64GB หรือคุณสามารถใช้การจัดเก็บของ Microsoft App คือ OneDrive ได้
 
    หากคณต้องการย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่ามายัง Galaxy Note 5 คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่มีอยูในอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลใน SD Card ได้โดยใช้ Smart Switch สำหรับมือถือ
 
    และหากคุณต้องการแบ่งสัดส่วนของหน่วยความจำใน Galaxy Note 5 โปรดสำรองข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน อย่างเช่น รูปภาพ , วิดีโอ และ เพลง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมเป็นโหมดเครื่องเล่นสื่อ (MTP) หรือใช้งานผ่าน Smart Switch สำหรับคอมพิวเตอร์(สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.samsung.com/th/smartswitch)
 
    นอกจากนี้ แนะนำให้คุณสำรองและซิงค์ข้อมูลของคุณเป็นระยะ ๆ โดยผ่านทางบัญชีของซัมซุง หรือบัญชีของ Google

* หมายเหตุ : หน่วยความจำที่คุณสามารถใช้งานได้จะน้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากจะต้องมีพื้นที่ของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่่ใช้ในการทำงานของอุปกรณ์
 
    หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้จริงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับยี่ห้อของโทรศัพท์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์ไปแล้ว

[Galaxy Note 5] ช่องใส่ SD Card ของ Galaxy Note 5 อยู่ตำแหน่งใด?

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ