หน้าจอสั่น/กะพริบขณะใช้แป้นพิมพ์บน Galaxy S22

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-10

เมื่อสัมผัสหน้าจอโดยใช้แอพแป้นพิมพ์ Samsung บน Galaxy S22 บางครั้ง หรือหน้าจอสั่นเป็นระยะหน้าจอจะกะพริบเป็นช่วงๆ ขณะเปิด Galaxy S22 หรือป้อนข้อความบนแอพ Messenger เช่น Kakaotalk

หากแอพแป้นพิมพ์ Samsung เข้าสู่สถานะประหยัดแบตเตอรี่ขณะใช้แป้นพิมพ์ Samsung อัตราการเล่นหน้าจออาจลดลงและหน้าจออาจดูเหมือนสั่นเป็นช่วงๆ

หรือ อาจเกิดจากข้อผิดพลาดชั่วคราวขณะเล่นหน้าจอแสดงผลบน AP สิ่งนี้จะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการอัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดในช่วงต้นเดือนมีนาคม

โปรดอัพเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ