Ngrirës i ri i poshtëm me SpaceMax™

Maksimizoni hapësirën e freskimit

Një frigorifer Samsung RB7300T që është ngrirësi i ri i poshtëm me SpaceMax™ qëndron mes një bime të gjelbër dhe lavamanëve në Cadet Blue. Në vijim videoja tregon temperaturën optimale për ruajtjen e perimeve në frigorifer për të maksimizuar hapësirën tuaj të freskimit. Një frigorifer Samsung RB7300T që është ngrirësi i ri i poshtëm me SpaceMax™ qëndron mes një bime të gjelbër dhe lavamanëve në Cadet Blue. Në vijim videoja tregon temperaturën optimale për ruajtjen e perimeve në frigorifer për të maksimizuar hapësirën tuaj të freskimit.

Më shumë hapësirë freskimi brenda, me të njëjtin stil koherent jashtë

Hapësirë e bollshme në thellësi standarte, dizajn minimalist që kombinon më së miri me mobiliet e kuzhinës suaj, ndërsa e freskon njëtrajtshëm brendësinë e frigoriferit nga njëri kënd në tjetrin.

Kapacitet i madh

Më shumë hapësirë brenda - e njëjta thellësi jashtë

Teknologji SpaceMax™

Ruani më shumë ushqim në frigoriferin ekstra të madh prej 385 litrash¹ me dizajn thellësie standarte 600mm, që përkon më së miri me mobiljet tuaja. Izolimi i efikasitetit të lartë i teknologjisë SpaceMax™ i bën muret shumë më të holla. Kështu mundëson më shumë hapësirë të ruajtjes, pa dalë jashtë sipërfaqes suaj të punës.

Në kuzhinën moderne minimaliste, kapaciteti i një frigoriferi Samsung është 385L, d.m.th. 18 litra më i madh se frigoriferi i zakonshëm 367L. Dhe thellësia 600mm e dizajnit standart SpaceMax™ e frigoriferit Samsung RB7300T e mban ushqimin edhe më të freskët dhe me më shumë hapësirë se më parë. Në kuzhinën moderne minimaliste, kapaciteti i një frigoriferi Samsung është 385L, d.m.th. 18 litra më i madh se frigoriferi i zakonshëm 367L. Dhe thellësia 600mm e dizajnit standart SpaceMax™ e frigoriferit Samsung RB7300T e mban ushqimin edhe më të freskët dhe me më shumë hapësirë se më parë.

Performancë

¹ Kapaciteti është i ndryshëm për secilin model.

² Provuar nga Intertek me RL38T775CSR dhe RB34K6252SS. Vlen për rastet kur caktohet në modalitet MAX. Rezultatet mund të ndryshojnë sipas nivelit të freskisë përpara ruajtjes, rrethanave të përdorimit etj. Rezultatet sipas analizës APC (numrit të pjatave aerobike) të mostrave të ushqimeve pas ruajtjes në njësi prove.