Kënaquni me funksionet e ndryshme të ndarjes në telefonat Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra

Mund të ndani jo vetëm muzikë por edhe përmbajtje me këdo duke përdorur këto funksione të reja të përfshira në serinë Galaxy S20.

Funksioni Ndaj muzikë (Music share) ju lejon të ndani lehtësisht me të tjerët altoparlantin Bluetooth që është tashmë i lidhur me pajisjen tuaj. Funksioni Quick Share (Quick share) ju lejon të ndani përmbajtje me pajisje që ndodhen pranë nëpërmjet lidhjes Wi-Fi Direct ose Bluetooth ose pajisje SmartThings.

Ndani muzikë pa lidhjen Bluetooth

Për të ndarë muzikë, nuk ka nevojë të vendosni një lidhje Bluetooth. Mund të përdorni altoparlantin e një shoku pa i hyrë komplikimit të çiftimit së pajisjeve. Mjafton të lidheni me funksionin Ndaj muzikë në telefonin Galaxy S20 dhe luani menjëherë muzikën në telefon. 

Ky opsion funksionon vetëm në pajisjet që mbështetin funksionin Ndaj muzikë.

Shënim: Të dy telefonat duhet ta kenë të ndezur lidhjen Wi-Fi dhe Bluetooth gjatë ndarjes.

 • Përgatitja (Pritësi) : Bëni çiftimin me një altoparlant dhe aktivizoni Ndaj muzikë.
 • Aktivizimi (I ftuari) : Shkoni te lista e pajisjeve të lidhjes Bluetooth, pastaj lidhuni me altoparlantin Ndaj muzikë. Filloni të luani muzikën. 
Pamje e animuar e funksionit Ndaj muzikë brenda një autoveture
Këshilla për Ndaj muzikë

 • Ndaj muzikë funksionon vetëm në pajisjet Galaxy që mbështetin funksionin Ndaj muzikë.
 • Ndaj muzikë është një funksion i ri që përdor lidhjen Wi-Fi dhe Bluetooth dhe kërkon një kartë Wi-Fi.
 • Funksioni Ndaj muzikë mund të përdoret me çdo aplikacion muzikor.
 • Pajisjet që përdorin sistemin operativ Android Q e mbështetin funksionin Ndaj muzikë dhe objekti i përdorshëm mund të ndryshojë sipas modelit të pajisjes. 

Aspekte interesante të funksionit Quick Share

Quick Share ju jep mundësi të ndani në çast imazhe, video dhe skedarë me miqtë tuaj. Mund të ndani skedarë me deri në 5 persona njëkohësisht pa pasur nevojë për çiftim të pajisjeve. 

pamje e një pajisjeje pritëse që ndan skedar me pajisje të tjera
Si ta përdor funksionin Quick Share?

Hapi 1. Në pajisjen tjetër, hapni panelin e njoftimeve, shkoni poshtë dhe pastaj prekni Quick Share për ta aktivizuar.
Hapi 2. Hapni aplikacionin e Galerisë dhe përzgjidhni një imazh. Prekni butonin Ndaj dhe përzgjidhni një pajisje për ta transferuar imazhin. Pranoni kërkesën për transferim skedari në pajisjen tjetër.

Pamje e një telefoni Galaxy S20 ku po vendoset Ndarje e shpejtë

Shënim:

 • Nëse personi me të cilin doni të ndani diçka nuk ju shfaqet, sigurohuni që telefoni i personit tjetër e ka të aktivizuar në panelin e shpejtë Quick Share ose Vizibiliteti i telefonit. Gjithashtu, sigurohuni që ekrani i personit tjetër të jetë i ndezur. Mund t’ju lindin shpenzime shtesë nëse i ndani skedarët nëpërmjet rrjetit celular.
 • Pajisjet që përdorin sistemin operativ Android Q e mbështetin funksionin Quick Share dhe objekti i përdorshëm mund të ndryshojë sipas modelit të pajisjes.
 • Pajisja marrëse duhet të mbështetë lidhjen Wi-Fi direct. Ekrani i pajisjes marrëse është i ndezur.
 • Wi-Fi duhet të jetë i ndezur.
 • Mund të dërgoni deri në 1GB njëkohësisht dhe maksimumi 2GB në ditë.

Faleminderit për komentin tuaj