شهروند شرکتی سامسونگ

با جنبه‌های گوناگون شهروند شرکتی سامسونگ در ایران بیش‌تر آشنا شویم

«شهروند شرکتی سامسونگ» مجموعه‌ی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی است که این شرکت در سراسر دنیا اجرا می‌کند تا عده‌ی بیش‌تری از انسان‌ها بتوانند به آن‌چه نشدنی به نظر می‌رسد دست یابند و همان کسی باشند که در دل می‌خواهند. این برنامه‌ها همواره در پی ارائه‌ی امکاناتی به منظور تقویت آموزش، اشتغال، سلامت و محیط زیست در جامعه هستند. در کشور ایران و از سال 2018، شهروند شرکتی سامسونگ از طریق این سه پروژه دنبال می‌شود

اخبار مربوط به فعالیت های شهروند شرکتی سامسونگ در ایران