Jak rozwiązać problem, gdy urządzenie nie wykrywa karty SD

Niektóre modele urządzeń umożliwiają rozszerzenie pojemności pamięci za pomocą karty SD. Jeśli Twoje urządzenie nie rozpoznaje karty SD lub na jego ekranie pojawia się napis „Nie można zapisać danych na karcie SD”, spróbuj rozwiązać ten problem przez zastosowanie się do następujących porad.

Zanim wypróbujesz poniższe porady, upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania i aplikacji w swoim urządzeniu. Aby zaktualizować oprogramowanie swojego urządzenia mobilnego, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Wybierz opcję Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Obejrzyj kartę SD

Najpierw wyjmij kartę SD z urządzenia i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

Włóż przyrząd do wyjmowania tacki karty Włóż przyrząd do wyjmowania tacki karty

Krok 1. Wyłącz urządzenie i włóż narzędzie do wyjmowania w mały otwór obok tacy na kartę SD, aby ją wyjąć.

Obejrzyj kartę i włóż ją z powrotem Obejrzyj kartę i włóż ją z powrotem

Krok 2. Obejrzyj kartę, aby sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń. Jeśli na karcie SD są widoczne zanieczyszczenia lub kurz, przed włożeniem jej do urządzenia wytrzyj ją miękką szmatką.

Nawet jeśli karta SD nie ma widocznych uszkodzeń, nadal może stwarzać problemy. Jeśli masz pod ręką inne urządzenia, sprawdź, czy karta będzie w nich działać.

Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Ponowne uruchomienie urządzenia może rozwiązać problem z nierozpoznawaniem karty SD.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny, aby wyłączyć urządzenie Naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny, aby wyłączyć urządzenie

Krok 1. Wyłącz urządzenie przez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ściszania i przycisku bocznego oraz wybór opcji Wyłączanie zasilania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny Naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny

Krok 2. Gdy ekran się wyłączy, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ściszania i przycisk boczny.

Zwolnij przyciski, kiedy pojawi się logo Samsung Zwolnij przyciski, kiedy pojawi się logo Samsung

Krok 3. Kiedy na ekranie pojawi się logo Samsung, zwolnij przyciski.

Uwaga:

  • Twoje dane i pliki nie zostaną utracone w wyniku wymuszonego restartu urządzenia.

Karta SD może nie działać przez zewnętrzną aplikację zainstalowaną na urządzeniu. Aby sprawdzić, czy to jest przyczyną, spróbuj uzyskać dostęp do karty SD w Tryb awaryjny, w którym wszystkie aplikacje innych firm są wyłączone. Jeśli karta SD jest rozpoznawana w Trybie bezpiecznym, możesz spróbować usunąć aplikacje, które zostały ostatnio pobrane, których nie rozpoznajesz lub które wydają Ci się szkodliwe.

Aby przełączyć urządzenie w Tryb awaryjny, wykonaj następujące czynności.

Przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny, aby wyłączyć urządzenie Przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny, aby wyłączyć urządzenie

Krok 1. Wyłącz urządzenie przez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ściszania i przycisku bocznego oraz wybór opcji Wyłączanie zasilania.

Wybierz pozycję Wyłączanie zasilania Wybierz pozycję Wyłączanie zasilania

Krok 2. Wybierz pozycję Wyłączanie zasilania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny Naciśnij i przytrzymaj przycisk ściszania i przycisk boczny

Krok 3. Gdy ekran się wyłączy, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ściszania i przycisk boczny.

Zwolnij przycisk boczny, nadal trzymając wciśnięty przycisk ściszania Zwolnij przycisk boczny, nadal trzymając wciśnięty przycisk ściszania

Krok 4. Kiedy na ekranie pojawi się logo Samsung, zwolnij przycisk boczny, nadal trzymając wciśnięty przycisk ściszania.

Spróbuj zainstalować aktualizację w Trybie bezpiecznym Spróbuj zainstalować aktualizację w Trybie bezpiecznym

Krok 5. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się napis Tryb awaryjny, zwolnij przycisk.

Aby usunąć aplikację w Tryb awaryjny, wykonaj poniższe czynności.

Ustawienia aplikacji Ustawienia aplikacji

Krok 1. Otwórz Ustawienia i wybierz Aplikacje.

Zidentyfikuj nieznane lub szkodliwe aplikacje Zidentyfikuj nieznane lub szkodliwe aplikacje

Krok 2. Znajdź aplikacje, których nie rozpoznajesz lub które wydają Ci się szkodliwe.

Odinstaluj aplikację Odinstaluj aplikację

Krok 3. Wybierz opcję Odinstaluj.

Dotknij przycisku OK Dotknij przycisku OK

Krok 4. Dotknij przycisku OK.

Aby przełączyć się z Tryb awaryjny na normalny, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ściszania i przycisk boczny.
Krok 2. Wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Przełącz się z Trybu bezpiecznego na normalny

Problem z rozpoznawaniem karty SD można rozwiązać przez jej sformatowanie. Aby uniknąć utraty danych, skopiuj je przed formatowaniem. Aby sformatować kartę SD, wykonaj następujące czynności.

Uwaga:

  • Formatowanie spowoduje trwałe usunięcie całej zawartości karty SD.
Ustawienia pielęgnacja baterii i urządzenia Ustawienia pielęgnacja baterii i urządzenia

Krok 1. Otwórz Ustawienia i wybierz pozycję Pielęgn. baterii i urządzenia.

Wybierz pamięć masową Wybierz pamięć masową

Krok 2. Wybierz pozycję Domyślna pamięć.

Dotknij przycisku Więcej i wybierz opcję Zaawansowane Dotknij przycisku Więcej i wybierz opcję Zaawansowane

Krok 3. Dotknij przycisku Więcej i wybierz pozycję Zaawansowane.

Ustawienie Wybierz kartę SD Ustawienie Wybierz kartę SD

Krok 4. Wybierz Karta pamięci.

Dotknij przycisku Formatuj Dotknij przycisku Formatuj

Krok 5. Dotknij przycisku Formatuj i wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie, aby sformatować kartę SD.

Możesz zoptymalizować i chronić swoje urządzenie za pomocą funkcji Ochrona urządzenia. Może ona zapobiec błędom rozpoznawania karty SD spowodowanym przez szkodliwe oprogramowanie w przyszłości.

 Pielęgnacja baterii i urządzenia  Pielęgnacja baterii i urządzenia

Krok 1. Otwórz Ustawienia i wybierz pozycję Pielęgn. baterii i urządzenia.

Ochrona urządzenia Ochrona urządzenia

Krok 2. Wybierz opcję Ochrona urządzenia.

Skanuj telefon Skanuj telefon

Krok 3. Dotnij przycisku Skanuj telefon.

Uwaga:

  • Położenie przycisku głośności i przycisku bocznego może się różnić w zależności od modelu urządzenia.
  • Nie wszystkie modele telefonu obsługują karty SD.
  • Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, urządzenie może być fizycznie uszkodzone. Szczegółowe informacje można uzyskać w Autoryzowane Centra Serwisowe.
  • Widok na zrzutach ekranu i w menu może się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, tabletem, słuchawki lub smartwatch Samsung możesz wysłać do nas zapytanie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej na temat przesyłania raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię