Kako koristiti PowerShare na Galaxy telefonu

Uređaj Note10/Note10+ omogućava punjenje uređaja preko drugog uređaja bez potrebe za punjačem. Takođe možete da punite uređaj Note10/Note10+ i drugi uređaj istovremeno.

Wireless PowerSharing Note10 na Galaxy Watch

Punjenje uređaja preko drugog uređaja
 

Ako je baterija na vašem uređaju pri kraju, automatski prenesite napajanje sa uređaja Note10/Note10+. Jednostavno aktivirajte „Wireless PowerShare” na panelu sa obaveštenjima, zatim postavite taj drugi uređaj u centralni deo uređaja Note10/Note10+ tako da budu okrenuti leđima jedan ka drugom. Razdvojite uređaje kada se prenese dovoljna količina napajanja, ili sačekajte dok se uređaj u potpunosti napuni.
 

Podržava pametne telefone i nosive uređaje kompanije Samsung koji poseduju sertifikat WPC Qi

  • Telefoni: Pametni telefoni kompanije Samsung ili drugih brendova koji podržavaju bežično punjenje (uređaji sa sertifikatom WPC Qi). Različiti uređaji će se možda puniti različitom brzinom. ※ Uređaji drugih kompanija mogu se razlikovati u zavisnosti od podešavanja ili dizajna uređaja, čak i u slučaju uređaja sa sertifikatom WPC Qi 
  • U slučaju nosivih uređaja, ograničeno na nosive uređaje kompanije Samsung (Gear S3/Sport, Galaxy sat, Galaxy sat za fitnes, Galaxy bubice)

Napomena: Lokacija kalema za punjenje može da se razlikuje u zavisnosti od modela uređaja. Možda će biti potrebno da podešavate uređaje dok se ne povežu pravilno među sobom.

Pogledajte video-zapis u nastavku koji pokazuje način rada.

How to use Wireless Powershare on Galaxy S10 - old How to use Wireless Powershare on Galaxy S10 - old
Dvostruko punjenje

Dok je vaš Note10/Note10+ priključen zbog žičanog punjenja, istovremeno možete da punite još jedan uređaj.
 

Pratite korake iz tabele da aktivirate dvostruko punjenje:

1 Povucite nadole panel sa obaveštenjima na uređaju Note10/Note10+ i dodirnite ikonicu Wireless PowerShare da je uključite.
2 Postavite središnji deo uređaja Note10/Note10+ poleđinom okrenut ka poleđini drugog uređaja.
3 Ekran će potvrditi kada se uređaji povežu. Dodirnite „U redu”.
4 Ako ponovo povučete panel sa obaveštenjima nadole, pojaviće se poruka da se puni povezani uređaj. Ikonica Wireless PowerShare takođe se pojavljuje na statusnoj traci ili na panelu funkcije Always On Display.
Zašto Wireless PowerShare ne funkcioniše pravilno?

Efikasnost bežičnog punjenja zavisi od razdaljine između kalema za punjenje koji su umetnuti u uređaje. Možda će biti potrebno da podešavate položaj uređaja dok se ne povežu pravilno među sobom.
 

U zavisnosti od vrste dodataka ili futrole koja se koristi na vašem uređaju, funkcija Wireless PowerShare možda neće raditi pravilno. Preporučuje se da uklonite sve dodatke i zaštitne futrole za telefone pre korišćenja ove funkcije.
 

Takođe proverite da li na poleđini uređaja nema prašine, nečistoće ili vlage pre korišćenja funkcije Wireless PowerShare.

Napomena: Samo uređaji sa podrškom za bežično punjenje mogu da se pune korišćenjem ove funkcije. Brzina ili efikasnost punjenja mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova uređaja ili njegovog okruženja.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama