Kako ažurirati firmver Samsung televizora korišćenjem USB diska

Veoma je važno ažurirati firmver televizora na najnoviju verziju. Svoj TV možete da ažrurirate preko USB diska ili mreže, a čak i ako nijedna metoda ne radi, takođe postoji način da koristite Udaljeno upravljanje. Pratite vodič kako da ažurirate firmver televizora preko USB diska.

Održavajte firmver ažuriranim


Postoje neke prednosti koje možete imati kada ažurirate firmver svog televizora. Kao prvo, tako možete da dodate nove funkcije svom televizoru. Čak i ako vaš televizor nije najnoviji model, možete da koristite najnovije funkcije preko ažuriranja firmvera. Takođe mogu da se ispravne različite greške. Novi firmver može da sadrži rešenje za vaš problem.

dekor ažuriranje firmvera

Napomena: Većina televizora dobijaće ažuriranja koja nude nove funkcija tokom oko dve godine. Ažuriranja nakon toga su generalno namenjena za rešavanje problema.

Kako ažurirati korišćenjem USB diska


Ako vaš televizor nije povezan sa internetom, dobra je ideja da ga ažurirate preko USB diska. Za to vam je potreban USB disk i računar sa internet vezom. Pratite sledeće korake.

1. korak Potražite oznaku modela televizora na veb-sajtu Samsung podrške i preuzmite datoteku za nadogradnju.

2. korak Odzipujte sadržaj i sačuvajte ga na USB disku.

ažuriranje firmvera, korak 01

Napomena: Sačuvajte datoteku za ažuriranje u korenskom direktorijumu USB diska tako da je televizor može naći.

3. korak Ubacite USB disk u USB priključak na televizoru.

ažuriranje firmvera, korak 02

4. korak Ažuriranje firmvera će se pokrenuti automatski.

Napomena:

  • Nemojte da isključujete televizor, da iskopčavate napajanje ili da izvlačite USB disk tokom ažuriranja. To može da dovede do greške kod firmvera.
  • Oznaku modela možete da pronađete u meniju Podrška > Informacije o televizoru ili na zadnjoj strani televizora.
  • Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorci na engleskom jeziku – dostupne su i na jeziku vaše države.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama