Hur installeras ett SIM-kort i Galaxy A8/A8+ 2018 (modell med två SIM-kort?

1. Sätt i SIM-kortsverktyget i hålet på SIM-kortsluckan.
Notera : Verktyget måste stickas i rakt, annas kan skador uppkomma på din enhet.
2. Dra ut SIM-kortsvaggan försiktigt.
3. Placera SIM-kortet i vaggan med den guldfärgade chipytan neråt. Använd endast ett SIM-kort av storlekstypen nano.
4. Placera det primära SIM-kortet på plats 1 och det sekundära SIM-kortet på plats 2.

 

pic2 

 

2 

 

4. Tryck försiktigt in SIM-kortet i vaggan för att sätta det på sin plats
Notera : Om kortet inte sitter ordentligt i vaggan riskerar SIM-kortet att ramla ur eller skadas.
5. Sätt försiktigt in tillbaka SIM-kortsvaggan med SIM-kortet på sin plats.
Notera :
• Om du sätter i SIM-kortsvaggan i telefonen när den är våt kan din enhet skadas. Se alltid till att bade telefon och vagga är torr.
• Se till att vaggan sluter tätt för att undvika risken att vatten tar sig in i enheten.

 

pic1 

tray2 

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback