Hur du använder Skötsel av enhet på din Samsung Smart TV

Om du har problem med din TV, skulle man kunna tro att det är bättre att återställa och börja om igen. Även om det kan vara en av lösningarna på det upplevda problemet, kanske det inte alltid är nödvändigt. Din TV har också flera inbyggda självdiagnoser som hjälper dig att felsöka problem med video, bild, ljud och många andra saker.

Optimera din TV med Skötsel av enhet

Skötsel av enhet är programvara för diagnostik av TV:n baserad på data från din TV och visar en översikt av TV:ns driftstatus. När du öppnar menyn Start Skötsel av enhet diagnostiserar Skötsel av enhet din TV och visar listan över eventuella problem och status för din TV för närvarande. TV:ns driftstatus meddelas i två steg och är indelad i Bra och Måttligt. Du kan komma åt Skötsel av enhet i menyn Support.


Du kan också kontrollera och rensa ditt lagringsutrymme, diagnostisera problem själv eller begära teknisk support. När TV-diagnosen är klar rensar den det cachade minnet, frigör det och stänger oanvända bakgrundsappar för att frigöra minne. Följ guiden nedan för hur du kör Skötsel av enhet-skanning på Samsung TV.

qled Skötsel av enhet huvudpanel
Notification of TV Status


Kategori

Tillstånd

Måttlig

Flash-lagring tillgänglig 0% (som visas i UI), mindre än 70 MB RW-lagring tillgänglig

Bra

Alla andra fall än måttlig

① Skötsel av enhet

Skötsel av enhet kör skanningar på TV:n för att optimera och diagnostisera TV-förhållanden, till exempel oskarp skärm eller otillräckligt med lagringsutrymme. Gå till Skötsel av enhet-knappen på mitten av skärmen, då kontrollerar det inbyggda diagnostiska programmet hela TV:ns status. om det finns ett problem kommer det att listas och visas för dig.
 

Följ stegen nedan för hur du skannar din TV med Skötsel av enhet.

Steg 1. Tryck på Hem-knappen på din TV-fjärrkontroll och välj sedan Inställningar.

qled Skötsel av enhet inställningar

Steg 2. Navigera i menyn Inställningar och välj sedan Skötsel av enhet.

qled Skötsel av enhet inställningar ljudmeny

Steg 3. Välj Start Skötsel av enhet på mitten av skärmen, så startas skanningen.

qled start Skötsel av enhet
② Hantera lagring

Hantera lagring i Skötsel av enhet menyn låter dig kontrollera och organisera den data som för närvarande används i TV:n. Om du vill ta bort en installerad app väljer du Radera-knappen längst upp till höger för att radera den valda appen. Om du dessutom klickar på knappen för att visa detaljer för varje app, kan du kontrollera detaljerad information såsom appens totala kapacitet, lagrad data och datacache.

 • Radera: Välj den installerade appen du vill ta bort och klicka på knappen Radera.
qled Skötsel av enhet hantera lagring

 • Visa detaljer: Kontrollera appens aktuella data- och cache-användning och rensa data och cache.
qled Skötsel av enhet hantera lagring visa detaljer

Obs: När du tar bort appar kanske inte standardinstallerade appar väljs.

③ Självdiagnos

I menyn Självdiagnos kan du utföra test direkt i din TV för att avgöra om det finns något fel. Om problem orsakas av själva TV:n, låt testen för video, bild och ljud avgöra. Du kan också kontrollera HDMI, nätverkssignal, Smart Hub-anslutning i den här menyn.

qled Skötsel av enhet självdiagnos menypanel

 • Videotest: Använd videotestet när du upplever ett problem med din TV:s videokvalitet. Testvideon spelas upp med högsta kvalitet på din TV och titta sedan noggrant på skärmen i några sekunder för att undersöka brister.
qled Skötsel av enhet självdiagnos videexempel

 • Bildtest: Använd videotestet när du upplever ett problem med din TV:s bildkvalitet. Testbilden kommer att visas och titta sedan noggrant på skärmen i 5 sekunder för att undersöka brister.
 • Ljudtest: Använd ljudtestet när du upplever ett problem med din TV:s ljudkvalitet. En testmelodi spelas upp med den aktuella enheten för ljudutgång och lyssna noga för att undersöka om ljudet är normalt.
 • HDMI-felsökning: Detta test diagnostiserar om HDMI-kabeln är korrekt ansluten till TV:ns HDMI-port. Välj den HDMI-port som ska testas enligt nedan och klicka sedan på Nästa för att starta diagnosen.
Skötsel av enhet självdiagnos HDMI Felsökning

 • Signalinformation: Använd signalinformation när du kontrollerar signalen för den valda externa enheten. Du kan också testa HDMI-kabeln och kontrollera signalhistoriken.
 • Smart Hub Anslutningstest: Detta test kan diagnostisera en trådlös nätverksanslutning. Det kan ta några minuter att utföra DNS, ISP-blockeringstest, etc.
 • Återställ Smart Hub: Du kan återställa alla Smart Hub-inställningar, nedladdade appar och konton som är lagrade på TV:n med PIN-koden.

Obs: 

 • Videon/bilden som visas i testet är den bästa kvaliteten som din TV kan ge. Kvaliteten kan dock variera beroende på vilken källa som används.
 • Om du upptäcker ett problem med testet kan TV:n ha problem. Kontakta Samsung Support för hjälp.

Obs: Skärmdumparna och menyn är bara ett exempel på engelska, men det är tillgängligt på ditt lands språk.

Tack för din feedback