[Galaxy A9 Pro] วิธีเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์แสดงผลบนมือถือ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q: เราจะเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ได้อย่างไร?

A: รูปแบบฟอนต์แสดงผลสามารถเปลี่ยนได้เพียง 4 ขั้นตอน

 

    ขั้นตอนที่1 เลือก “การตั้งค่า” บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

    ขั้นตอนที่2 เลือก “จอภาพ”

1

    ขั้นตอนที่3 เลือก “แบบอักษร”

    ขั้นตอนที่4  ทำการเลือกแบบอักษรที่ต้องการ โดยแตะบนตัวเลือกให้แสดงผลเป็นวงกลมทึบสีฟ้า

2

กลับสู่การใช้งานปกติ รูปแบบฟอนต์จะเปลี่ยนไปตามที่ได้เลือกไว้

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ