[Galaxy a9 PRO] วิธีเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์แสดงผลบนมือถือของคุณ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-07

Q: เราจะเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ได้อย่างไร?

A: รูปแบบฟอนต์แสดงผลสามารถเปลี่ยนได้เพียง 4 ขั้นตอน

 

    ขั้นตอนที่1 เลือก “การตั้งค่า” บนหน้าจอแอปพลิเคชัน

    ขั้นตอนที่2 เลือก “จอภาพ”

1

    ขั้นตอนที่3 เลือก “แบบอักษร”

    ขั้นตอนที่4  ทำการเลือกแบบอักษรที่ต้องการ โดยแตะบนตัวเลือกให้แสดงผลเป็นวงกลมทึบสีฟ้า

2

กลับสู่การใช้งานปกติ รูปแบบฟอนต์จะเปลี่ยนไปตามที่ได้เลือกไว้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ