[Galaxy Note 8] วิธีสร้างภาพ GIF ด้วยฟีเจอร์ Smart Select

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

ขั้นตอน1. จับภาพจากไฟล์วีดีโอ

คุณสามารถจับภาพจากไฟล์วีดีโดได้ด้วยฟีเจอร์ Smart Select

- เมื่อคุณพบเนื้อหาที่คุณต้องการจับภาพนั้นๆในระหว่างที่เล่นวีดีโอ, เปิดหน้าจอ Air Command และเลือก Smart Select

ขั้นตอน2. เลือกเครื่องมือในการสร้าง Animation

 - บนแถบเครื่องมือ, แตะที่ Animation

ขั้นตอน3. แก้ไข

- แก้ไขตำแหน่งหรือขนาดของพื้อนที่ที่ต้องการจับภาพ

ขั้นตอน4. การบันทึกภาพ

- แตะ RECORD เพื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว, คุณสามารถจับถาพเคลื่อนไหว (GIF File) ด้วยภาพคุณภาพสูง (640x640) หรือคุณภาพต่ำ (320x320) ได้สูงสุด 15 วินาที

ขั้นตอน5. หยุดการบันทึก

 - แตะ STOP เพื่อหยุดการจับภาพ

ขั้นตอน6. การแต่งภาพ

- เลือกตัวเลือกเพื่อใช้กับภาพที่บันทึก

Draw : เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่เลือก
            แตะ Preview เพื่อดูผลก่อนที่จะบันทึกไฟล์
Share : แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกให้กับผู้อื่น
Save: บันทึกพื้นที่ที่เลือกไว้ใน Gallery

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ