ฉันจะป้อนข้อความบน Galaxy Watch ได้อย่างไร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23
kv

หน้าจอการป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสามารถใส่ข้อความ

 

input1

 

 

    📣 หน้าจอโครงร่างอาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอพที่คุณเปิดใช้

 

    📣 เมื่อ Galaxy Watch เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยบลูทูธ, ภาษาบน Galaxy Watch จะถูกประยุกค์ให้เป็นไปตามภาษาในโทรศัพท์มือถือของคุณ

 

 

🎤 การใช้งานการป้อนข้อมูลด้วยเสียง 🎤

 

แตะ และพูดเพื่อส่งเข้าไปในข้อความ. ในการเปลี่ยนการรับรู้ภาษา, แตะ ⁝ → ป้อนภาษา

 

input2    📢 ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถรองรับบางภาษา

    📢 เคล็ดลับสำหรับคำสั่งเสียงที่ดี

        👄 พูดให้ชัดเจน  👄 พูดในสถานที่เงียบ

        👄 อย่าใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมหรือคำแสลง

        👄 หลีกเลี่ยงการพูด้วยสำเนียงท้องถิ่น

 

Galaxy Watch อาจไม่รู้จักข้อความที่คุณพูดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือวิธีที่คุณพูด

 

😆 การใช้งานอิโมติคอน 😆

 

แตะ และเลือกประเภท. รายการหมวดหมู่ของอีโมติคอนที่เลือกจะปรากฏขึ้น. เมื่อต้องการวาดภาพให้แตะ Doodle ที่ด้านบนของหน้าจอและวาดข้อความของคุณ หมุนขอบหน้าปัดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลบเส้นที่ลากเพื่อการป้อนข้อมูล หากต้องการกู้คืนเส้นที่ลากให้หมุนฝาตามเข็มนาฬิกา

 

 

👆 การใช้งานโหมดป้อนข้อมูลด้วยการเขียนด้วยมือ หรือ คีย์บอร์ด 🖮

 

แตะ เพื่อเปิดโหมดการเขียนด้วยมือ และเขียนบนหน้าจอ.

ฟีเจอร์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

 

 

🔤 การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูล 🔤

 

หมุนขอบหน้าปัดเพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูลบนหน้าจอการป้อนข้อความ คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการเขียนด้วยมือ, โหมดตัวอักขระ, โหมดตัวเลข, โหมดเครื่องหมายวรรคตอน, โหมดอิโมติคอน, และโหมดการป้อนข้อความด้วยเสียง

 

 

🌐 วิธีการเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อมูล 🌐

 

ลากปุ่ม สเปซ จากซ้ายไปขวาแล้วค้างไว้เพื่อเปลี่ยนภาษาในการป้อนข้อความ.

ในการเพิ่มภาษา, สลับโหมดตัวเลข, โหมดเครื่องหมายวรรคตอน, หรือโหมดอิโมติคอน.

จากนั้นแตะ → เลื่อกการป้อนภาษา และเลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม. คุณสามารถใช้ภาษาได้ถึงสองภาษา

input

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ