วิธีนำการ์ดหน่วยความจำออกจาก Galaxy A8/A8+ 2018

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

ก่อนนำการ์ดหน่วยความจำออกให้ใช้คำสั่งถอดออกอย่างปลอดภัยเสียก่อน

 

 ซึ่งสามารถทำได้โดย หากอยู่ในหน้าจอหลักให้แตะ 1. "แอพ" -> 2. เลือก "การตั้งค่า" -> 3. เลือก "การบำรุงรักษาอุปกรณ์" -> 4. เลือก "ที่เก็บ" -> 5.  แตะ ด้านบนขวา  และ "การตั้งค่าการจัดเก็บ" -> 6.แตะ "SD Card" -> 7. แตะเลือก "ยกเลิกการต่อเชื่อม".

19
20

หมายเหตุ: อย่าถอดที่เก็บข้อมูลภายนอกเช่นการ์ดหน่วยความจำหรือที่จัดเก็บข้อมูล USB ขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลหรือหลังจากถ่ายโอนข้อมูล การทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหายหรือทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายรวมถึงการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกอย่างไม่ถูกต้อง

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ