ใช้ฟีเจอร์การโทรบน Galaxy Watch ได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09
KV

📞 การรับสายโทรเข้า

เมื่อมีการโทรเข้ามา, ให้หมุนขอบหน้าปัดไปตามเข็มนาฬิกา, อีกหนึ่งวิธี, ลากจากด้านนอกเข้าหาวงกลมใหญ่

 

คุณสามารถสนทนาทางโทรศัพท์ได้ด้วยไมโครโฟนในตัว, ลำโพง หรือเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ.

หากคุณเลือก Call Waiting, คุณก็จะสามารถรับสายเรียกซ้อนในขณะที่คุณสนทนาสายแรกอยู่. เมื่อคุณรับสายเรียกซ้อน คุณสามารถให้สายสนทนาแรกรอหรือวางสายแรกเพื่อจบการสนทนาได้

รุ่นที่ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ได้ สามารถรับสายได้จากทั้งเบอร์โทรศัพท์ของ Galaxy Watch และเบอร์ที่เป็นของโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ. อย่างไรก็ตาม, เมื่อรับสายที่สองกับหมายเลขอื่นที่คุณใช้อยู่คุณจะไม่สามารถวางสายนั้น ในขณะที่รับสายที่สอง การโทรจะสิ้นสุดลง

☎ การโทรออก

แตะ    (โทรศัพท์) บนหน้าจอแอพส์

ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

 

⇨ แตะ   , ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยปุ่มกด, และจากนั้นแตะ  

⇨ แตะ   , ค้นหาและเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ, และจากนั้นแตะ  

⇨ เลื่อนไปที่รายการบันทึก, เลือกรายการบันทึก, จากนั้น

 

📲 ตัวเลือกระหว่างการโทร

ตัวเลือกตังต่อไปนี้ที่สามารถใช้งานได้ในระหว่างการโทร

🎧 การสลับไปใช้งานหูฟังบลูทูธ

สลับ Galaxy Watch ไปยังหูฟังบลูทูธเพื่อสนทนาต่อเนื่องบนหูฟังบลูทูธ.

เมื่อหูฟังบลูทูธเชื่อต่อกกับ Galaxy Watch แล้ว, แตะ บนหน้าจอการโทรเพื่อใช้การโทรด้วยหูฟังบลูทูธ.

หากหูฟังบลูทูธไม่ได้เชื่อมต่อกับ Galaxy Watch, บนหน้าจอแอพส์ , แตะ (การตั้งค่า) → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → หูฟัง บลูทูธ. เมื่อรายการหูฟังบลูทูธที่สามารถใช้งานได้ ปรากฏขึ้น ให้เลือก หูฟังบลูทูธที่คุณต้องการใช้งาน

หายเหตุ : ฟีเจอร์สามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้งานรุ่นที่ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเชื่อต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ.

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ