วิธีการสำรองข้อมูลของ Samsung Galaxy Note 9

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09
1

Q : ฉันจะสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของฉันได้อย่างไร?

 

A : ซิงค์,สำรองหรือเรียกคืนข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ Samsung Cloud. คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชีเช่นแอคเค้าท์ Samsung หรือแอคเค้าท์ Google หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่าน Smart Switch, ในหน้าจอ การตั้งค่า แตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้

 

⇛ Samsung Cloud : จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน Samsung Cloud. ตรวจสอบสถานะการใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ Samsung Cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

⇛ Account : เพิ่มแอคเค้าท์ Samsung และแอคเค้าท์ Google หรือแอคเค้าท์อื่น ๆ เพื่อซิงค์ข้อมูล

⇛ สำรองข้อมูลและเรียกคืน: เก็บข้อมูลส่วนตัวข้อมูลแอพและการตั้งค่าต่างๆไว้ในอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่สำคัญของคุณและเข้าถึงได้ในภายหลัง คุณต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเค้าท์ Google หรือแอคเค้าท์ Samsung เพื่อสำรองหรือเรียกคืนข้อมูล

⇛ Smart Switch: เปิด Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่า

โปรดทราบว่า: การสำรองข้อมูลของคุณไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยเช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลได้หากข้อมูลเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากมีการรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

Samsung Cloud

 

✧แบ็คอัพข้อมูลด้วย Samsung Cloud

    สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปยัง Samsung Cloud และเรียกคืนข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ คุณยังสามารถซิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณกับ Samsung Cloud และดูข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Samsung Cloud 

❖วิธีแบ็คอัพข้อมูลด้วย Samsung Cloud

คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung ของคุณเพื่อใช้ Samsung Cloud

 

1.บนอุปกรณ์เก่าของคุณ, ลงทะเบียนใช้งานบัญชี Samsung ของคุณ

 

2. เปิดแอพ การตั้งค่า, เลือกตัวเลือกตัวเลือกการสำรอง, และสำรองข้อมูลของคุณ 

⇨ ถ้าอุปกรณ์ของคุณรองรับ Samsung Cloud, เปิดหน้าแอพ การตั้งค่า, แตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud, เลือกอุปกรณ์ของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า, แตะ แบ็คอัพข้อมูลของคุณ

1

วิธีการแบ็คอัพข้อมูลอาจจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณใช้งาน

 

⇨ ข้อมูลบางอย่างจะไม่สามารถแบ็คอัพได้. ในการตรวจสอบว่า ข้อมูลใดที่จะแบ็คอัพ, เปิดหน้าแอพ การตั้งค่า, แตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้งาน → Samsung Cloud, เลือกอุปกรณ์ของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า → แบ็คอัพ → ตรวจสอบแอพที่จะแบ็คอัพ → แตะ แบ็คอัพเพื่อแบ็คอัพข้อมูล

2

 

⇨  ในการดูข้อมูลแบ็คอัพบนบัญชี Samsung ของคุณ, เปิดหน้าแอพ การตั้งค่า, แตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud, เลือกอุปกรณ์ของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า → คืนค่าข้อมูล → ตรวจสอบแอพที่ถูกแบ็คอัพไว้ → แตะ คืนค่า หากต้องการคืนค่าข้อมูลจาก Samsung Cloud ลงในอุปกรณ์ของคุณ

3

Smart Swich

 

✧แบ็คอัพข้อมูลด้วย Smart Swich

    โอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์มือถือด้วย Smart Switch. บนหน้า การตั้งค่า, แตะ  Cloud และบัญชีผู้ใช้ Smart Swich 

❖โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้ USB connector (USB Type-C)

 คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปยังเครื่องใหม่ด้วย  USB connector (USB Type-C) และสายเคเบิ้ล ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล

 

 

1.เสียบ USB connector (USB Type-C) เข้ากับช่องอเนกประสงค์ของอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ 

 

2.เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณและเครื่องเก่าโดยการใช้สายเคเบิ้ล USB ของเครื่องเก่าของคุณ

 

3.เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการเลือกแอพส์ปรากฏขึ้น, แตะ Smart Swich รับข้อมูล

 

4.ในเครื่องเก่าของคุณ, แตะ อนุญาต. หากคุณไม่มีแอพ, สามารถดาวน์โหลดได้จาก Galaxy App หรือ Play Store.อุปกรณ์ใหม่ของคุณจะตรวจพบอุปกรณ์เก่าของคุณ และรายการข้อมูลที่คุณสามารถโอนถ่ายได้จะปรากฏขุึ้น

 

5. ทำตามขึ้นตอนคำแนะนำในการโอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่า

✓ ห้ามถอสายเคเบิล USB หรือ USB connector (USB Type-C) จากตัวอุปกรณ์ในขณะที่กำลังโอนถ่ายไฟล์ ไม่อย่างนั้นข้อมูลอาจสูญหายหรือตัวอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหาย

✓ในการโอนถ่ายข้อมูลจะใช้พลังงานแบตเตอรี่จากอุปกรณ์ของคุณมากขึ้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอุปกรณ์มีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอก่อนจะทำการโอนถ่ายข้อมูล, ถ้าหากพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย ข้อมูลที่โอนถ่ายอาจดำเนินการไม่สำเร็จและได้รับความเสียหาย

❖โอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct

โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปยังเครื่องใหม่แบบไร้สายด้วย Wi-Fi Direct.

 

1. บนอุปกรณ์เครื่องเก่า, เปิด Smart Switch. หากคุณยังไม่มีแอพ, สามารถดาวโหลดได้จาก Galaxy Apps หรือ Play Storeใ

 

2. บนอุปกรณ์เครื่องใหม่, เปิดหน้าแอพ การตั้งค่า และแตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้ Smart Switch.

 

3 วางอุปกรณ์ไว้ตำแหน่งใกล้กัน

 

4. บนอุปกรณ์เครื่องเก่า, แตะ Wireless ส่ง

 

5. บนอุปกรณเครื่องใหม่, แตะ Wireless รับ และเลือกประเภทของอุปกรณ์เครื่องเก่า

 

6. ทำตามขึ้นตอนคำแนะนำในการโอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่า

 

❖การโอนถ่ายข้อมูลโดยการใช้ที่จัดเก็บภายนอก

    โอนถ่ายข้อมูลโดยการใช้ที่จัดเก็บภายนอก เช่น การ์ด Micro SD.

 

1. โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณไปยังที่จัดเก็บภายนอก

 

2.ใส่หรือเชื่อมต่อที่จัดเก็บภายนอกเข้ากับอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

3. บนหน้าจออุปกรณ์มือถือ, เปิดหน้าแอพ การตั้งค่า และแตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้ Smart Switch ที่จัดเก็บภายนอก คืนค่า

 

4. ทำตามขั้นตอนในบนหน้าจอในการโอนถ่่ายข้อมูลจากที่จัดเก็บภายนอกวิธีการแบ็กอัพข้อมูลไปยังการ์ด Micro SD ด้วย Smart Switch

 

ที่จัดเก็บภายนอก

✧แบ็คอัพข้อมูลด้วยอุปกรณ์ภายนอก

    ในการสำรองข้อมูลด้วยอุปกรณ์ภายนอกเช่น เฟลชไดฟ์ หรือการ์ด Micro SD จะต้องอาศัยแอพส์อื่นๆเข้ามาช่วยในการดำเนินการ เช่น Smart Switch     

❖วิธีการแบ็กอัพข้อมูลไปยังที่จัดเก็บภายนอก ด้วย Smart Switch

การเชื่อมต่อที่จัดเก็บภายนอกกับตัวอุปกรณ์จะต้องมี Connector ในการเชื่อมต่อ

ในการเรียกคืนข้อมูลแบ็คอัพ, บนหน้าแอพส์ แตะ การตั้งค่า Cloud และบัญชีผู้ใช้ Smart Switch ที่จัดเก็บภายนอก แบ็คอัพ เลือกเนื้อหาที่ต้องการแบ็คอัพแล้วเริ่มทำการแบ็คอัพ

1

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ