[Smart TV] ทีวีไม่มีเสียง จะแก้ไขอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : ทีวีไม่มีเสียง จะแก้ไขอย่างไร?

A : ทีวีไม่มีเสียง แก้ไขดังนี้

[Smart TV] ทีวีไม่มีเสียง จะแก้ไขอย่างไร?
1 กดปุ่ม Tools (เครื่องมือ) ที่รีโมท
2 เลือก เลือกลำโพง กำหนดเป็น "ลำโพงทีวี"
[Smart TV] ทีวีไม่มีเสียง จะแก้ไขอย่างไร?

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ