Hur byter jag vattenreningsfiltret i mitt kylskåp?

Samsung kylskåp är utrustade med filter för att rena vatten eller ta bort lukt. När den maximala användningsgränsen uppnås för varje filter visas ett rött ljus som informerar dig om att du måste byta filter. Kolla instruktionerna nedan för hur man byter ut vattenreningsfiltret. Det är också bra att kontrollera användarhandboken för ditt kylskåp för mer information.

När vattenfilterindikatorn tänds på displaypanelen

Vattenfilterindikatorn är förinställd till att bli orange efter fem månader eller 1703 liter och röd efter sex månader eller 1892 liter.

För att återställa vattenfilterindikatorn måste du byta ut filtret och återställa funktionen på kontrollpanelen. Beroende på den givna modellen kan ljuset vara antingen grönt eller blått.

indikator visar att vattenreningsfiltret ska bytas ut

Obs:

  • Den faktiska utformningen av displaypanelen kan variera beroende på vilken modell du har.
  • Denna bild är en referens på engelska men är tillgänglig på ditt lands språk.
Lokalisera vattenreningsfiltret

Vanligtvis är vattenfiltret mitt i kylskåpets insida eller botten.

lokalisera platsen för vattenreningsfiltret

Obs: Platsen för vattenfiltret kan variera beroende på kylskåpsmodell.

Hur man byter vattenreningsfilter

För att alltid få rent och sanitärt vatten eller is rekommenderas det att du byter ut filtret omedelbart när ikonen för filterbyte visas på displaypanelen. Efter byte av filter rekommenderas det att använda vattnet efter att ha hällt ut mer än 500 ml.
 

När du byter ut vattenfiltret måste du först stänga vattenförsörjningsventilen. När du är klar med utbytet, se till att vattenförsörjningsventilen är påslagen igen.

Steg 1. Tryck och håll in knappen för istyp/filterbyte på kontrollpanelen i 3 sekunder för att återställa filtret.

Steg 2. Öppna filterkåpan och vrid vattenfiltret moturs. Dra vattenfiltret från fodralet.

Steg 3. Sätt i ett nytt filter i filterhöljet och vrid det medurs tills det låses.

hur man byter vattenreningsfilter

Obs:

  • Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten finns tillgänglig på ditt lands språk.
  • Håll filterpatronen horisontellt när du drar ut den.

Återställ filterindikatorn efter byte

Efter byte till ett nytt filter måste filterersättningscykeln återställas igen genom att trycka in och hålla in larmknappen i 3 sekunder. Utmärkt prestanda och korrekt utbytescykel säkerställs. Vid återställning ändras färgindikatorn från rött till grönt (eller orden Byt filter kommer att försvinna).

se till att filterindikatorn återställs efter byte

Obs: Bilden visar ett exempel på engelska, men tjänsten finns tillgänglig på ditt lands språk.

Så hittar du ett serienummer på ditt kylskåp

För att byta ut filter måste du kontrollera respektive serienummer som motsvarar varje filter för din kylskåpsmodell. Alla Samsung kylskåp har etiketter placerade på två områden på utsidan av produkten.
 

  • Serienumret kan enkelt hittas genom att öppna den övre vänstra dörren på framsidan eller på den nedre vänstra sidan.
  • Modellen och serienumret på ditt kylskåp är utskrivna på etiketten. 
     

Du kan få en lista över tillgängliga filter genom att kontakta kundtjänst eller genom att köpa ett filter online genom att ange kylskåpets serienummer.

kolla serienumret på ditt kylskåp

Tack för din feedback