Hur du använder fjärråtkomst på din Samsung Smart TV

Om du någonsin har önskat att din TV skulle kunna arbeta ihop med din dator eller bärbara dator, har du nu din önskan i uppfyllelse med din Samsung Smart TV. När du behöver komma åt MS Office 365-webbsidan eller dela datorskärmen finns det ett enkelt sätt att få åtkomst till din dator med hjälp av din TV på distans.

Använd fjärråtkomst när du arbetar och lär dig hemma

När dagar går, blir funktionerna som kan utföras på en TV mer och mer utvecklade. TV:n stöder också många funktioner, men om din dator är tillgänglig som den är på TV:n, kommer möjligheterna till vad du kan göra att bli ännu mer omfattande. Förutom fjärråtkomst till din dator och spegla din datorskärm kan du komma åt MS Office 365 direkt och arbeta med dokument på din TV. Kolla in de funktioner som finns tillgängliga i fjärråtkomst.

Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung

Tre anslutningsmetoder med fjärråtkomst på TV:n

Tre grundläggande funktioner är tillgängliga i menyn för fjärråtkomst. Det är fjärrdatorn så att du kan fjärrstyra din dator via ett IP-nätverk, skärmdelningen som speglar en PC eller smartphone ansluten till samma Wi-Fi och Office 365-funktionen som du kan komma åt direkt med TV-webbläsaren.

tre olika användningar med fjärråtkomstfunktionen
① Fjärrdator

Fjärrdator-funktionen låter dig styra en datorn från din Smart TV. Först och främst måste du känna till din dators korrekta IP-adress, användarnamn och lösenord för att använda Fjärrdator-funktionerna. Se till att tangentbordet och musen är anslutna till TV:n och följ guiden för hur du kommer åt din dator på TV:n. 

Hur du ansluter till fjärrdatorn

Steg 1. Välj Källa i Smart Hub-menyn och välj sedan Remote Access.

inställningsmenyn för Remote Access

Steg 2. Välj Fjärrdator på menypanelen för Remote Access.

Remote Access huvudpanel till fjärrdatorn

Steg 3. Ange din dators IP-adress och användar-ID och lösenord för din PC.

anslut till fjärrdatorn

Obs: Denna funktion är endast tillgänglig på TV-modeller från 2019 och senare. Din TV och dator måste vara anslutna till ett nätverk.

Kontrollera anslutning till fjärrskrivbord på fjärrdatorn

Du måste se till att inställningen för fjärrskrivbord på din dator är aktiverad. Navigera i System-menyn på datorns kontrollpanel och välj fjärrskrivbord och växla sedan för att aktivera fjärrskrivbord.

PC-inställningar för aktivering av fjärrskrivbordet

System som stöds

Windows: Stöds endast med Window 7 eller högre med RDP (Fjärrskrivbordsprotokoll) förutom win10 Home

MAC: Stöds endast med MAC OSX 10.5 eller högre med VNC (Virtual Network Computing för Mac)

Obs:
  • OmMAC PC-anslutning med VNC är för långsam, krävs app-installation och ytterligare sänkning av upplösningen.
  • Inget ljudstöd för VNC. (genom protokollbegränsningen)
  • Stöds under villkoret att identisk AP används. (Utan att ange IP, IP-lista visas under samma AP)
  • PC-inställningen måste vara 'Tillåt fjärrkontroll', och Linux stöds inte.
② Skärmdelning

Fjärråtkomst är också utrustad med Wi-FiDirect, vilket underlättar sömlös skärmdelning mellan TV och dator. Om du vill dela din datorskärm på din TV eller tvärtom använder du instruktionerna på skärmen för att justera din inställning och ansluta TV:n till en dator med Wi-Fi.

Hur man aktiverar skärmdelning

Steg 1. På din dator väljer du Hanteringscenter eller Enhet i meddelandefältet i aktivitetsfältet.

aktivitetsfältet på datorn

Steg 2. Välj Anslut eller Projekt och välj sedan din TV för att slutföra anslutningen.

välja tv på dator

Obs:

  • Skärmdelning stöds endast av Window 10 Professional eller högre. 
  • Det finns ingen upplösningsgräns, eftersom datorskärmen delas i realtid och kodas igen för att stödja TV:n.
③ Office 365

Du kan komma åt MS Office 365 webbsidor via funktionen Fjärråtkomst för att redigera Word, Excel och PowerPoint.

Denna funktion är baserad på Cloud Service från webbläsare på TV:n. Därför finns det ingen OS-gräns.

Hur du kommer åt Office 365

Steg 1. Välj Office 365-ikonen på panelen Fjärråtkomst.

remote accses huvudmeny till office365

Steg 2. Ange ditt ID och lösenord för Microsoft Office -kontot.

office 365 inloggningsskärm

Obs: Vissa symboler som inte stöds av Samsung One UI Font kan kanske inte läsas.

Obs: Skärmdumparna och menyn är bara ett exempel på engelska, men det är tillgängligt på ditt lands språk.

Tack för din feedback