การตั้งค่า BIOS Options ก่อนติดตั้ง Windows

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

ตั้งค่า BIOS Options ก่อนติดตั้ง Windows

เปลี่ยนค่าใน  BIOS Option ไปสู่โหมดที่รองรับ Windows 7

– เข้าสู่หน้า BIOS Setup โดยการกดปุ่ม F2 ขณะที่กำลังเปิดเครื่อง

– ใส่แผ่น Windows 7 installation DVD ลงใน Drive

– กดปุ่ม  →    เพื่อเลื่อนมาที่เมนู  Boot  และเลือกหัวข้อ  ‘Secure Boot’ เปลี่ยนค่าเป็น  ‘Disabled’

– เลือก หัวข้อ  ‘OS Mode Selection’ เปลี่ยนค่าเป็น  ‘CSM OS’

– กดปุ่ม  ‘F10’  เพื่อบันทึกค่าและ  Boot เครื่องใหม่ (Same as ‘Exit’ → ‘Exit Saving Changes ‘ → ‘Yes’)

หลังจากเครื่องRestartให้รีบกด F10 ย้ำๆอีกครั้ง เพื่อเข้า Boot option จากนั้นให้เลือก Boot จาก USB หรือ External DVD

ตั้งค่า BIOS Options ก่อนติดตั้ง Windows

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ