[เครื่องซักผ้า] วิธีการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เข้าเครื่องหรือ Error Code 4E, 4C เบื้องต้นด้วยตัวเอง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-24

1. ตรวจสอบก๊อกน้ำให้เปิดน้ำให้แรงสุดและเช็คว่าน้ำไหลแรงเพียงพอ

1

2. ตรวจสอบสายท่อน้ำเข้าอาจมีอาการงอหรือหัก

2

3. ตรวจสอบสายท่อน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

   ตรวจสอบท่อน้ำเข้าต้องไม่ไกลจากก๊อกที่ติดตั้งจนเกินไป(แนะนำก๊อกน้ำต้องห่างจากเครื่องไม่เกิน 120 ซม.)

4. ถอดท่อน้ำเข้าออกและตรวจสอบฟิวเตอร์ตัวกรองสิ่งสกปรก การอุดตันจากสิ่งแปลกปลอม

3

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

RC01_Static Content