[Galaxy J7 Pro] Secure Folder แฟ้มปลอดภัยกับข้อมูล

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q: เราจะสร้างแฟ้มข้อมูลที่มีระบบความปลอดภัย บน Galaxy J7 Pro ได้อย่างไร?

 

A: ขั้นตอนการสร้างแฟ้มข้อมูลที่มีระบบความปลอดภับ Secure Folder มีขั้นตอนดังนี้
    ขั้นตอนที่ ➊ เข้าหน้าการตั้งต่า
    ขั้นตอนที่ ➋ กดเครื่องหมายมุมขวาเพื่อข้ามขั้นตอนไปสู่การ Sign in
    ขั้นตอนที่ ➌ ทำการ Sign in หรือ ลงชื่อเข้าใช้ ในบัญชี Samsung

1

    ขั้นตอนที่ ➍ ทำการ Sign in หรือ ลงชื่อเข้าใช้ ในบัญชี Samsung
    ขั้นตอนที่ ➎ ทำการ Sign in เพื่อเข้าใช้งานระบบ
    ขั้นตอนที่ ➏ กดอ่านและยอมรับข้อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

2

    ขั้นตอนที่ ➐ กด Done เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการล็อครหัส
    ขั้นตอนที่ ➑ setting รหัสเข้า Floder ที่คุณต้องการจากนั้นกด continue
    ขั้นตอนที่ ➒ กดออกจากการ setting เพื่อเข้าใช้งานในหมวดต่างๆ
เมื่อทำขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้น คีย์ลัดไปยัง Secure Folder จะปรากฏบนหน้าหลัก และ App เลือก “Secure Folder” แล้วเลือก “Start”

3

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ