[Galaxy J7 Pro] คีย์ลัดเข้าสู่โหมดถ่ายภาพ โดยที่ไม่ต้องทำตามขั้นตอนเดิมๆ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

Q: มีวิธีเปิดโหมดถ่ายภาพที่ง่ายและรวดเร็วกว่านี้ไหม?

A: มี เราสามารถเข้าสู่โหมดถ่ายภาพที่ง่ายและรวดเร็วกว่าโดย
    วิธีที่ ➊ เข้าผ่านคีย์ลัดขณะล็อกหน้าจอ โดยเลือกไอคอนกล้องถ่ายรูป ที่อยู่มุมล่างขวามือของหน้าจอ
    วิธีที่ ➋ กดปุ่มโฮมติดกัน 2 ครั้ง

1

**การเข้าโหมดถ่ายภาพตามวิธีข้างต้นไม่สามารถใช้งานโหมดถ่ายภาพได้เต็มรูปแบบเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย คุณจะสามารถใช้โหมดถ่ายภาพเต็มรูปแบบได้ต่อเมื่อปลดล็อกหน้าจอแล้วเท่านั้น

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ