[Galaxy J7 Pro] ตั้งค่าปุ่มชัตเตอร์บนหน้าจอในตำแหน่งอื่น

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

 

Q: จะแก้ไขอย่างไร ถ้าหากไม่สามารถกดปุ่มชัตเตอร์ที่ตั้งค่าไว้ ขณะเปิดโหมดถ่ายภาพ ?

 

A: หากใช้งานปุ่มถ่ายภาพไม่ถนัด เราสามารถเพิ่มปุ่มถ่ายภาพ บนหน้าจอขณะเปิดโหมดถ่ายภาพได้ดังนี้
    ขั้นตอนที่ ➊ เมื่อเปิดโหมดถ่ายภาพให้ไปที่ไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
    ขั้นตอนที่ ➋ จากนั้นเปิดการใช้โหมด Floating Camera Button

1

    ขั้นตอนที่ ➌ กดเปิดใช้งาน โหมด Floating Camera Button
    ขั้นตอนที่ ➍ กดออกเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
ปุ่มชัตเตอร์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอโหมดถ่ายภาพ และสามารถปรับแต่งได้ตามความถนัด

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ