[Galaxy Note 8] วิธีชาร์จแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 8

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

ขั้นตอน1. การชาร์จแบตเตอรี่ของ Galaxy Note8

โปรดทำการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

  - ใช้Adapter แบตเตอรี่และสายUSB ที่ผ่านการรับรองจาก Samsungเท่านั้น  Adapter หรือสายUSBที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เสียหายได้

  - การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุปกรณ์  ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้ผิดประเภทจะไม่ได้รับการคุ้มครองการรับประกัน

ขั้นตอน2. ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่

1

  1.ต่อสาย USB เข้ากับAdapter และเสียบAdapter เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

  2.ต่อสาย USB อีกด้านเข้ากับช่องเสียบอเนกประสงค์ที่ตัวอุปกรณ์

ขั้นตอน3. การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย Micro USB (2.0)

2

     ถ้าคุณต้องการชาร์จด้วยสาย Micro USB (2.0)  ให้เชื่อมต่อช่องเสียบ Micro USB กับ Micro USB Connector ก่อนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สาย Micro USB

  - อย่าเสียบสาย Micro USB เข้ากับช่องเสียบอเนกประสงค์ของอุปกรณ์  การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์และสายUSBเสียหายได้

  -  Micro USB Connector ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ