[Galaxy Note 8] วิธีแก้ไขเมื่อรับสายเรียกเข้าอัตโนมัติ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q : วิธีการแก้ไขเมื่อ Samsung Galaxy Note8 รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ

 

A : หากตัวเครื่อง Samsung Galaxy Note8 มีการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบหูฟังไว้ เราสามารถปิดการใช้งานได้โดย 5 ขั้นตอนดังนี้

 

➀ แตะเลือกไปที่ "โทรศัพท์" ในหน้าจอหลัก

➁ แตะเลือกไปที่ "เพิ่มเติม" เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า การรับและวางสาย

➂ แตะเลือกไปที่ "การตั้งค่า" เพื่อตั้งค่าระบบ การรับและวางสาย

1

➃ แตะเลือกไปที่ "การรับและการวางสาย"

➄ เมื่อเข้ามาที่ การรับและการวางสายแล้ว ให้ทำการปิดสวิตช์เมนู

“การตอบรับอัตโนมัติ” เพื่อทำการปิดการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือ อุปกรณ์บูลทูธ

2

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ