[Galaxy S7 & S7 Edge] เครื่องสามารถโดนน้ำนานกว่า 30 นาทีได้หรือไม่?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26
1

ไม่ควรให้ Galaxy S7 & S7 Edge โดนน้ำเกิน 30 นาที เมื่อขึ้นจากน้ำแล้ว ควรทำให้เครื่องแห้งสนิท อย่าปล่อยทิ้งไว้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ