[Galaxy S7 & S7 Edge] ระบบแจ้งเตือนขออนุญาตใช้งานแอปฯ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28

ระบบแจ้งเตือนขออนุญาตใช้งานแอปพลิเคชันจะมีรูปแบบแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการ อย่างเช่น แอนดรอยด์ 6.0 Marshmallow มีรูปแบบในการขออนุญาตใช้งานแอปพลิเคชัน รูปแบบใหม่ แต่ใน แอนดรอยด์ 5.0 จะต้องกด “อนุญาต” เพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด

1

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ