[Galaxy S7 & S7 Edge] ทำไมระบบแจ้งเตือนขออนุญาตใช้งานแอปพลิเคชันขึ้นมาบ่อยครั้ง ?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

ระบบแจ้งเตือนขออนุญาตใช้งานแอปพลิเคชันจะมีรูปแบบแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการ อย่างเช่น แอนดรอยด์ 6.0 Marshmallow มีรูปแบบในการขออนุญาตใช้งานแอปพลิเคชัน รูปแบบใหม่ แต่ใน แอนดรอยด์ 5.0 จะต้องกด “อนุญาต” เพื่อเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด

1

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ