[Galaxy S8 / S8+] Iris Scanner คืออะไร สามารถใช้งานอะไรได้บ้าง?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20
1

Iris Scanner คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบไบโอเมทริกตซ์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนในการรักษาความปลอดภัย เช่นการใช้ม่านตา ซึ่งใช้งานง่ายและปลอดภัยกว่าการใช้ลายนิ้วมือ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ