[Galaxy S8/S8+] Iris Scanner คืออะไร ใช้งานอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28
1

Iris Scanner คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบไบโอเมทริกตซ์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนในการรักษาความปลอดภัย เช่นการใช้ม่านตา ซึ่งใช้งานง่ายและปลอดภัยกว่าการใช้ลายนิ้วมือ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ