[Gear Fit] ฉันสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

Q : ฉันสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้อย่างไร?

A : ฉันสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้ 2 วิธี ดังนี้

1 สัมผัสหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือสองนิ้ว จากนั้นสัมผัส หรือ เพื่อปรับความสว่าง
1
2 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า เลือก จอภาพ เลือก ความสว่าง จากนั้นจึงปรับความสว่าง
1
1

หมายเหตุ: ในสภาพแวดล้อมที่สว่าง เช่นในแสงอาทิตย์จ้า คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอของ Gear Fit สูงสุด เพื่อใช้ โหมดกลางแจ้ง เมื่อหน้าจอปิด
อยู่เป็นเวลา 5 นาที โหมดกลางแจ้งจะถูกรีเซ็ทเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

RC01_Static Content