ขั้นตอนการชาร์จอุปกรณ์ Samsung Galaxy Watch

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09
kv

Q : ฉันจะชาร์จอุปกรณ์ Galaxy Watch ได้อย่างไร?

 

A : ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

หมายเหตุ
✤ ใช้เฉพาะอุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้ Galaxy Watch เสียหายได้

✤ ใช้แท่นชาร์จและที่ชาร์จแบบไร้สาย. Galaxy Watch ไม่สามารถชาร์จได้อย่างถูกต้องโดยใช้ที่ชาร์จที่ไม่ได้รับรอง

✤ การเชื่อมต่ออุปกรณ์การชาร์จไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุปกรณ์ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

➀ เสียบปลายสายเล็ก ๆ ของแท่นชาร์จเข้ากับแท่นชาร์จแบบไร้สายและต่อสายชาร์จขนาดใหญ่เข้ากับอแดปเตอร์แล้วเสียบอะแดฟเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

➁ วาง Galaxy Watch ที่แท่นชาร์จแบบไร้สาย โดยจัดตำแหน่งศูนย์กลางด้านหลัง Galaxy Watch ไว้ตรงกลางของแท่นชาร์จไร้สาย. เมื่อใช้ Galaxy Watch กับสายโลหะ (จำหน่ายแยก) ให้กดส่วนล่างของ Galaxy Watch ตามทิศทางลูกศรที่แสดงในรูปด้านล่าง หลังจากวางที่แท่นชาร์จแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง. หาก Galaxy Watch และแท่นชาร์จแบบไร้สายไม่สามารถเข้ากันได้อย่างถูกต้อง Galaxy Watch อาจชาร์จได้ไม่ดี

⚡ ตรวจเช็คสถานะการชาร์จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Galaxy Watch และแท่นชาร์จแบบไร้สาย, ไฟแสดงสถานะ LED ของแท่นชาร์จไร้สายจะกะพริบเป็นสีบางอย่างเพื่อแสดงสถานะการชาร์จ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดของแท่นชาร์จไร้สาย, ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดง ปลดการเชื่อมต่อ Galaxy Watch ออกจากแท่นชาร์จแบบไร้สาย, ให้รอจนกว่าไฟแสดงสถานะ LED จะหยุดกะพริบและเชื่อมต่ออีกครั้ง หากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้งโปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุงเพื่อขอรับบริการ

💡 ข้อควรระวังและเคล็ดลับในการชาร์แบตเตอรี่

🔋 หากมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Galaxy Watch และแท่นชาร์จแบบไร้สาย Galaxy Watch อาจไม่ชาร์จอย่างถูกต้อง

🔋 ป้องกันไม่ให้ Galaxy Watch และที่ชาร์จแบบไร้สาย สัมผัสกับเหงื่อ, ของเหลวหรือฝุ่น

🔋 เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดสัญลักษณ์แบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น

🔋 หากแบตเตอรี่หมดแล้ว Galaxy Watch จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ

🔋 ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเพื่อชาร์จไฟสักสองสามนาทีก่อนที่จะเปิด Galaxy Watch ใหม่อีกครั้ง

🔋 หากคุณใช้แอพพลิเคชันหลายตัวพร้อมกัน แบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลให้ใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

🔋 การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จเช่น คอมพิวเตอร์ อาจส่งผลให้ความเร็วในการชาร์จลดลงเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลดลง

🔋 หาก Galaxy Watch กำลังชาร์จกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านทางอุปกรณ์ชาร์จหลายตัว การชาร์จอาจใช้เวลานานขึ้น

🔋 Galaxy Watch สามารถใช้งานได้ในขณะที่กำลังชาร์จ แต่อาจต้องใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่นานขึ้น

🔋 หาก Galaxy Watch ได้รับแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียรในขณะชาร์จไฟ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์นี้ให้ถอด Galaxy Watch ออกจากแท่นชาร์จแบบไร้สาย

🔋 ขณะชาร์จ, Galaxy Watch อาจร้อนขึ้น นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ควรส่งผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Galaxy Watch หากแบตเตอรี่ร้อนขึ้นกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดชาร์จ

🔋 หาก Galaxy Watch ไม่ชาร์จอย่างถูกต้องให้นำ Galaxy Watch ไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง

🔋 หลีกเลี่ยงการใช้สาย USB ที่งอหรือได้รับความเสียหาย. หากสาย USB ชำรุดให้หยุดใช้

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ