ฉันจะทำ AR อิโมจิด้วย ไลฟ์แมสเสจ บน Note9 ได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-10

ข้อความสดใน Notes9 ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความเคลื่อนไหวและปรับแต่ง ARojoos AR ด้วยการใช้ S Pen

ภาพ gif ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
1 เปิด "Air Command" โดยการแตะที่ปุ่มบน S Pen หรือไอคอน S Pen
สัมผัสไอคอน S Pen
2

เลือก ไลฟ์แมสเสจ

เลือกไลฟ์แมสเสจ

หมายเหตุ: หาก "ไลฟ์แมสเสจ" ไม่ปรากฏใน "Air Command" ให้แตะไอคอน "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มฟังก์ชันนี้หรือแตะที่ไอคอน "การตั้งค่า" เพื่อแก้ไขทางลัดที่ปรากฏขึ้น

สัมผัสไอคอน เพิ่ม เพื่อเพิ่มตัวเลือก
3 ที่หน้าต่างไลฟ์แมสเสจให้แตะที่ไอคอน "หน้า"
สัมผัสไอคอน Face จากหน้าต่างไลฟ์แมสเสจ
4 เลือก GIF แบบภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
เลือก emoji จากหน้าต่างไลฟ์แมสเสจ
5 ปรับแต่งเอฟเฟ็คปากกา, ความหนา และสี และเริ่มทำการเขียนหรือวาด
6

สัมผัส เรียบร้อย.

ภาพเคลื่อนไหวจะบันทึกโดยอัตโนมัติในแกลเลอรีของคุณเป็นไฟล์ GIF ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว

แตะเสร็จสิ้นเพื่อบันทึก

เมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถแบ่งปันได้ในหลายแพลตฟอร์มด้วยการแตะ แผยแพร่

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ