วิธีสำรอง-เรียกคืนข้อมูล Galaxy Note 8 ผ่าน micro SD

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

การสำรองข้อมูล

7 ขั้นการตั้งค่าการสำรองข้อมูล ผ่านการ์ด micro SD บน Samsung Galaxy Note 8

➀ กดเข้าใช้งาน แอพพลิเคชั่น Samsung เพื่อเริ่มขั้นตอนการเปิดใช้งาน SmartSwitch

1
2

➁ แตะที่ไอคอน SmartSwitch เพื่อเปิดใช้สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลผ่านการ์ด micro SD

3

➂ เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Smart Switch แล้วให้แตะที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง Smart Switch เพื่อเรียกใช้งานการ สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลผ่านการ์ด micro SD (External Storage Transfer)

4
5

➃ กดเลือกไปที่ปุ่ม สำรอง (Back Up) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสำรองข้อมูล

6

➄ กดเลือกหัวข้อที่ต้องการ สำรอง (Back Up) ข้อมูลบน micro SD จากนั้นให้กดไปที่ สำรอง (Back Up) ด้านล่างของหน้าจอ อีกครั้งเพื่อทำการยืยันขั้นตอนการถ่ายโอนสำรอง (Back Up) ข้อมูลบน micro SD

7
8

➅ ระบบจะเริ่มขั้นตอนการ สำรอง (Back Up) ข้อมูลบน micro SD

9
10

➆ เมื่อเนื้อหาทั้งหมดถูกถ่ายโอนเสร็จสิ้นระบบจะมีการแจ้งเตือนปรากฎขึ้นที่หน้าจอถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ สำรอง (Back Up) ข้อมูลบน micro SD

11

การเรียกคืนข้อมูล

➀ กดเข้าใช้งาน แอพพลิเคชั่น Samsung เพื่อเริ่มขั้นตอนการเปิดใช้งาน SmartSwitch

12
13

➁ แตะที่ไอคอน SmartSwitch เพื่อเปิดใช้สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลผ่านการ์ด micro SD

14

➂ เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Smart Switch แล้วให้แตะที่มุมขวาด้านบนของหน้าต่าง Smart Switch เพื่อเรียกใช้งานการ สำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลผ่านการ์ด micro SD (External Storage Transfer)

15
16

➃ กดเลือกไปที่ Restore เรียกคืนข้อมูล

17

➄ กดเลือกหัวข้อที่ต้องการ Restore เรียกคืนข้อมูลบน micro SD จากนั้นให้กดไปที่ Restore เรียกคืนข้อมูล ด้านล่างของหน้าจอ อีกครั้งเพื่อทำการยืยันขั้นตอนกา Restore เรียกคืนข้อมูล ข้อมูลบน micro SD

18

➅ ระบบจะเริ่มขั้นตอนการ เรียกคืนข้อมูลบน micro SD

19

➆ เมื่อเนื้อหาทั้งหมดเรียกคืนข้อมูลบน micro SD เสร็จสิ้นระบบจะมีการแจ้งเตือนปรากฎขึ้นที่หน้าจอถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ เรียกคืนข้อมูลบน micro SD

20

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ