S Pen ของ Galaxy Note 9 ใช้งานอย่างไร

วันที่อัพเดตล่าสุด : 2018-09-11
SPEN

Remote Control - วิธีการถ่ายรูปคลิกเพื่อขยาย

แม้ว่าคุณจะถ่ายรูปด้วยการวางอุปกรณืมือถือไว้ในระยะไกลออกไป คุณก็จะสามารถถายภาพโดยการกดปุ่ม S Pen โดยที่ไม่ต้องตั้งเวลาในการถ่าย

 

    1. เปิดแอพ "กล้องถ่ายภาพ"

    2. กด ปุ่มที่ S Pen เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพ, และกดสองครั้งเพื่อสลับกล้องที่กำลังใช้งานอยู่

Spenphoto

• กดหนึ่งครั้ง = ถ่ายถ่าพ

• กดสองครั้ง = สลับกล้อง หน้า/หลัง

Remote Control - วิธีการใช้งานแอพส์ต่างๆคลิกเพื่อขยาย

Q : ฉันจะเปลี่ยนแอพฯ หรือฟีเจอร์ต่างๆเพื่อใช้รีโมทคอนโทรล S Pen ได้อย่างไร?

 

A : เปลี่ยนแอพฯ, ฟีเจอร์หรือทำการใช้งานที่คุณต้องการใช้กับฟีเจอร์ S Pen

ให้เปลี่ยนการใช้งานแอพส์ดังนี้

1. เปิด หน้าการตั้งค่า เลือก รีโมท S Pen 

 

2. แตะ ปุ่มปากกาค้างไว้ และจากนั้นเลือกแอพส์หรือ ฟีเจอร์

777

3. แตะ กดหนึ่งครั้ง หรือ กดสองครั้ง ในแต่ละแแอพส์การ์ด ภายใต้ การดำเนินการของแอพ และจากนั้นเลือกเพื่อดำเนินการ

333
วิธีการเปิดใช้งานหรือเชื่อมต่อกับ S Pen (รวมถึงวิธีการใหม่ในการตั้งค่า S Pen)คลิกเพื่อขยาย

Q : ฉันจะเชื่อมต่อ S Pen อื่นได้อย่างไร?

 

A : ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติ S Pen กับ S Pen อีกตัวหนึ่งเช่น รีโมท S Pen หรือเขียนบน สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ ด้วยสีเฉพาะ คุณต้องเชื่อมต่อ S Pen เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

1. ใส่ปากกา S Pen อีกตัวหนึ่งเข้าไปในช่องเก็บ S Pen

2. เปิดแผงการแจ้งเตือน, แตะ  SPen1  (รีโมท S pen), แล้วแตะอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง

ไอคอน S Pen (SPen2) บนแถบสถานะจะกะพริบและจะเริ่มการเชื่อมต่อ. คุณอาจจะเจอกับการล่าช้า(Delay)ก่อนการเชื่อมต่อ. เมื่อเชื่อมต่อ S Pen แล้ว, ไอคอน S Pen (SPen2) บนแถบสถานะจะหายไป

 

SPenConnecrt

 

    หมายเหตุ

         • คุณสามารถเชื่อมต่อเฉพาะ S Pen ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงที่รองรับบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy หรือ BLE)

         • อย่าถอดปากกา S ออกจากเครื่องเมื่อเชื่อมต่ออยู่

            การทำเช่นนี้จะเป็นการรบกวนหรือขัดขวางกระบวนการ                            

         • หากไม่สามารถเชื่อมต่อหรือคุณต้องการใช้ S Pen ก่อนหน้าให้เชื่อมต่อใหม่โดยใช้วิธีการที่แสดงไว้ด้านบน

Q : ฉันจะรีเซ็ต S Pen ได้อย่างไร?

 

A : หาก S Pen มีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือ S Pen จะตัดการเชื่อมต่อบ่อยครั้งให้ตั้งค่า S Pen ใหม่และเชื่อมต่ออีกครั้ง       

    ใส่ S Pen ลงในช่องเก็บ จากนั้นเปิดหน้าจอการตั้งค่า รีโมท S Pen และแตะ ( ) → รีเซ็ต S Pen

SpenConnect 2
วิธีปลดล็อคหน้าจอโดยใช้ S Penคลิกเพื่อขยาย

Q: ฉันจะปลดล็อกหน้าจอโดยใช้ S Pen ได้อย่างไร?


A: หากหน้าจอถูกล็อกขณะเชื่อมต่อ S Pen คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยการกดปุ่ม S Pen (ปิดค่าเริ่มต้น)

1. เปิดแอปการตั้งค่าและแตะ คุณสมบัติขึ้นสูง → S Pen → ปลดล้อกด้วยรีโมท S Pen

2. แตะ ปลดล้อกด้วยรีโมท S Pen → ตกลง

3. ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

      ขณะนี้คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยการกดปุ่ม S Pen

ีืunlockspen
33

หมายเหตุ

ㆍฟีเจอร์การปลดล็อกด้วย S Pen จะใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ

ㆍในการใช้ฟีเจอร์นี้ S Pen ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการชาร์จ S Penคลิกเพื่อขยาย

Q : ฉันจะชาร์จ S Pen ได้อย่างไร

 

A : S Pen ต้องถูกชาร์จก่อนจึงจะสามารถควบคุมแอพพลิเคชั่นจากระยะไกล(Remote)ได้โดยใช้ปุ่ม S Pen เมื่อคุณใส่ S Pen ลงในช่องเก็บ การชาร์จจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ:

• หากด้านหลังของอุปกรณ์สัมผัสกับแม่เหล็กเครื่องอาจไม่รู้จัก S Pen และไม่สามารถชาร์จ S Pen ได้

• ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์ S Pen อื่น ๆ ได้เช่นการแตะที่หน้าจอสัมผัสหรือฟีเจอร์ Air command

555
Live Message ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคลิกเพื่อขยาย

รองรับตัวเลือกใหม่และ Live Message บน สติ๊กเกอร์ อิโมจิของฉัน

666
วิธีการเปลี่ยนสีปากกาบน สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอคลิกเพื่อขยาย

Q : การปรับปรุงของ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ คืออะไร?

 

A : ก่อนหน้านี้ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ สามารถเขียนได้ด้วยสีขาวเท่านั้น.

    ตอนนี้, มันสามารถเขียนด้วยสีเดียวกับสีของ S Pen และยังสามารถใช้งานสีดังกล่าวได้ตลอดแม้ว่าจะถูกตั้งให้ค้างไว้ที่ AOD.

• โดยค่าเริ่มต้น, สีจะเหมือนกับสีของ S Pen อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาได้, ตามที่ได้รับการรองรับโดย สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ, โดยเปลี่ยนการตั้งค่า

 

•• การเปลี่ยนการตั้งค่า ••

    ไปที่ การตั้งค่า > ฟีเจอร์ขั้นสูง > S Pen > สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ > ใช้สีเฉพาะของ S Pen

1
2

• ข้อความที่เขียนไว้ใน Samsung Note จะถูกบันทึกไว้ในสีของ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ ตามที่เขียนไว้ ข้อความจะถูกบันทึกเป็นสีดำหรือเทาเมื่อเลือกเขียน S Pen ด้วยสีดำหรือเทา ตามที่รองรับจาก สมุดบันทึกเมื่อปิดหนาจอ

วิธีการเปลี่ยนหัวปากกา S Penคลิกเพื่อขยาย

Q : ฉันจะเปลี่ยนหัวปากกา S Pen ได้อย่างไร

 

A : หากหัวปากาเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้, ให้เปลี่ยนใหม่ดังนี้

 

1. ใช้อุปกรณ์ช่วยดึงที่ติดมากับกล่องอุปกรณ์ 

 

 

จับให้แน่นแล้วดึงออก

2. ใส่หัวปากกาใหม่เข้าไปใน S Pen

ระมัดระวังอย่าบีบหัวปากกาแรงจนเกินไป

• อย่านำหัวปากกาอันเก่ากลับมาใช้งานอีก อาจจะทำให้ S Pen ทำงานไม่ถูกต้อง

• ขณะที่ใส่หัวปากกาเข้าไปใน S Pen อย่าดันเข้าไปจนมากเกินไป

• อย่าใส่หัวปากกากลับด้านเข้าไปใน S Pen ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับ S Pen หรือตัวเครื่อง

• อย่างอหัวปากกา หรือดันเข้าไปมากกินไปใน S Pen อาจจะเกิดความเสียหายหรือเสียรูปได้

• อย่ากดหน้าจอด้วย S Pen แรงเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้หัวปากกาบิดเบี้ยวได้

• หากคุณใช้ S Pen บริเวณมุมแคบของหน้าจอ อุปกรณ์อาจจะไม่ตอบสนองการทำงานของ S Pen

• หากน้ำเข้าช่องเก็บ S Pen ให้เขย่าเบาๆเพื่อเอาน้ำออกจากช่องเก็บก่อนนะเก็บ S Pen

• หาก S Pen ทำงานผิดปกติ ให้นำส่งศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตรวจสอบ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ออนไลน์

เปิดให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Email เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับอีเมล์จากคุณ

Email to CEO's Office

For any suggestions on how Samsung can serve you better, plese e-mail them to CEO's Office

โทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง

1282ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับ สินค้าโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน **เปิดให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง**

หรือ 1800-29-3232 (โทรฟรีจากเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน)

0-2101-2012สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่าน samsung e-store ติดตามงานติดตั้ง ***เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:00 - 17:00***


* สำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HP

ความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการซัมซุงที่ใกล้เคียง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการ

จุดรับ-ส่งเครื่องซ่อม

ค้นหาจุดรับ-ส่งเครื่องซ่อมทั่วประเทศ

ติดต่อเรา